Danıştay Dokuzuncu Dairesi emsal karar

EMLAK VERGİSİ DOĞAL SİT ALANI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI KISITLILIK HALİ “İçtihat Metni” Özeti : İkinci derece doğal sit alanı olarak belirlenmesi nedeniyle imar planı uygulaması durdurulan ve koruma amaçlı imar planı yapılmayan alanda bulunan ve emlak vergisi davaya konu yapılan taşınmazın tasarrufunun kısıtlandığı kabul edilerek hüküm verilmesi gerekirken, vergilendirmeye karşı açılan davanın reddine ilişkin … Danıştay Dokuzuncu Dairesi emsal karar okumayı sürdür