Adalar Belediyesine yazılan dilekçe

T.C.
Adalar Belediyesi Başkanlığı’na
İlgi : Resmi WEB sitenizde yayınlanan 11/12/2015 tarihli 60 sıra nolu Meclis kararınız
Konu : 11/12/2015 tarihli 60 sıra nolu Meclis kararınızın düzeltilmesi
Açıklamalar : 11/12/2015 tarihli 60 sıra nolu Meclis kararınızda alınan Denmektedir. Kararınızdaki 05 sayılı raporun kapsamında hangi mahallerin dolgu alanları kapsamında olup olmadığı anlaşılamamıştır. 5393 S K göre Belediyenizin almış olduğu Meclis Kararları/Encümen Kararları /Komisyon Kararları/Bütçe-Tahmini Bütçe/İç ve Dış Denetim Raporları/Kesin Hesaplar İlçe Kamuoyuna 3 gün içerisinde bildirilmesinin yapılması zorunludur.
Takip ettiğimiz kadarı ile Kamuoyu bilgilendirilmesi belediyenizin WEB sitesinde yapılmaktadır. Ancak, belediyenizdeki tüm bu organların kararları sadece konu başlıkları halinde yayınlanmakta ve hiçbir şekilde içeriğine ulaşılamamaktadır. Dolayısı ile ilgili yasaya göre belediyede alınan kararların yasaya göre Kamuoyunu bilgilendirilmesi yasak savma şeklinde yapıldığı görülmektedir.
Haricen öğrendiğimiz kadarı ile, 11/12/2015 tarihli 60 sıra nolu Meclis kararınızda ; Uygulamaya esas olacak İmar Planlarına işlenmek üzere Adalar’da bulunan mevcut spor kulüplerinin sahillerdeki yapmış oldukları deniz dolguları ve sahil işgallerini legal hale getirecek olan düzenlemenin yapılmak istendiği öğrenilmiştir. Yıllar önce spor kulübü kisvesi altında sahilleri doldurup kulüp adı altında işleten ancak şu anda nerdeyse ticari işletme şeklini almış olan kulüplerin özellikle Adalar halkının tümüne hitap etmediğini, çok büyük paralar karşılığı üye yapmaları nedeni ile halkın tümüne hizmet etmemeleri, işgal etmiş oldukları sahilleri özel, paralı zümrelerin faydalanacağı kulüpler haline getirdikleri cihet ile şu anki pozisyonları itibarıyla Kamu menfaatinin kalmadığını, 3621 S.K ‘nun sahillerden tüm halkın yararlanabileceği ve özel mülkiyete konu olamayacak alanlar iken el attıkları, kapalı kulüpler haline çevirdikleri sahiller ve deniz dolgusu alanların etrafını duvar, çit, dikenli tel benzeri barikatlar kurarak halkın sahillerden faydalanmalarının önüne geçmeleri nedeni ile de suç işlemekte olup İlgili kanunla bu el atmanın engellemesini yapmak gerekirse sorumluları Adalar Cumhuriyet Baş Savcılığı’na bildirilmesi TCK 184. Md. Göre işlem yapılmasını talep etmesi gerekirken yapılan kanunsuzluğu ört bas edecek uygulamalar içine girdiğiniz anlaşılmaktadır.
Talep : Gazetemize Resmi WEB sitenizde yayınlanan 11/12/2015 tarihli 60 sıra nolu Meclis kararınızı göndermenizi, yukarıdaki açıklamalar kısmındaki gibi yıllar önce yapılan deniz dolguları yapılan alanların uygulama imar planlarına işlenmesi meclis kararınıza o mahallerden faydalanamayan Kamuoyu adına itiraz ediyoruz. İlgili kararınıza karşın hukuki işlemlerimizin başlatılması için 3 iş günü içerisinde tarafımıza söz konusu kararınızın gönderilmesini, alınan meclis kararınızın Kamuoyu lehine düzeltilerek iptal edilmesini, 3621 S.K göre sahil işgalcilerine ve deniz dolgusu yapan kişi ve kuruluşlar ile spor kulüplerine İPÇ ve TCK 184.MD göre cezai işlem yapılmasını ve tarafımıza yapılan iş ve işlemleriniz için bilgi verilmesini Kamuoyu adına arz ve talep ederiz.
Adresi
Ada Gazetesi
Sahibi İmtiyaz Sahibi

Şükrü Abanoz