Ahmet Sabit Kut

T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİSayı : 2011/56 Esas AHMET SABİT KUT’AMahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasında davalı sıfatıyla yer aldığınız dosyada gerekçeli karar yazılmış olup, Davanın kabulüne karar verilmiştir. Gerekçeli karar tarafınıza tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur 14/05/2024