arz

  Adalar’da Trafik Terörü     Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kurulunun 2009/204 numaralı kararında kamu hizmetinde zorunluluk arz eden araçların dışında gene kamu hizmetinde kullanılmak üzere 35 Kg.ağırlığı ve 20 Km.saat hızı geçmeyen taşıyıcı araçların belediyenin izni ile kullanılabileceğine dair karar,2013/110 numaralı karar...
  Adalar Belediyesi’nde neler oluyor!   Adalar belediyesi’nde sular durulmuyor.Aşağıda yayınladığımız belgeden de anlaşıldığı üzere,Mali Hizmetler Müdürü Hacer Özdemir’in, nakit yetersizliği ve haciz yüzünden personel maaşlarının ödenmediği ve bu durumun personele bildirilmesi gerektiğini ilgili birimlere bildirmesi, Adalar belediyesi’nde durumun hiç iç açıcı olmadığını  gösteriyor.   Belediye meclisi her yıl Ocak...
Ada Gazetesi Adalar ile ilgili bildirim almak ister misiniz? Hayır Evet