Bandırma vapuru

Mustafa Kemal ATATÜRK, “1919 senesi Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. Vaziyet ve  manzara-ı umumiye” diye söze başladığı Nutuk’ta parçalanmış, işgal altındaki Osmanlı Devleti’nin durumunu ayrıntılarıyla anlattıktan sonra şöyle der “Efendiler, bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. O da ulusal egemenliğe dayalı kayıtsız şartsız ve bağımsız bir Türk devleti kurmak....