Dünya Mirası Adalar

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu Adalar İlçesi Strateji Planı’nda “Kültürel Miras ve Koruma” bölümünde… Kültürel miras, çeşitli toplulukların kimliklerinin ve aidiyetlerinin oluşturulması, meşru kılınması ve yeniden üretilmesi için ortak geçmiş algısını oluşturan mimari yapılar, tarihsel anıtlar, sözlü anlatımlar, gösteri sanatları ve ritüeller gibi türlü...
Dünya Mirası Adalar Girişimi (DMA), Adalar’ın Unesco Dünya Miras Listesine girmesini sağlamak, uluslararası deneyimlerle Adalar arasında köprü kurmak, kültürel ve doğal varlıkların uluslararası normlara ve değerlere uygun olarak korunmasını sağlamak, kamuoyu oluşturmak, Adaların miras özelliklerini ortaya çıkarmak ve anlatmak için 4 yıl önce kuruldu. Adalar’ın UNESCO adaylık sürecinde çok taraflı...