gecekondu

Büyükada’da Abdulbasit Fahir İz’e ait Büyükada Nizam Mahallesi’nde bulunan müştemilat şeklindeki yapıda yıllardır yaşayan ve elinde mal sahibiyle yapılmış 99 yıllığına kira kontratı bulunan Mecit Fahir Alp ve annesi Seniye Şener, mal sahibinin mirasçısı ve oğlu Abdulhalim Tahir İz’nin şikayeti üzerine anne ve oğlunun kaldığı yer, 775 sayılı maddeye sokularak...
Adalar ve Sarıyer pilot bölge seçilmiş! 1978 yılında gecekondu yapımını önlemek için Adalar ve Sarıyer pilot bölge seçilmiş! 1976 yılından 1978 yılına kadar Adalar’a 850 gecekondu yapılmış. Bu bölgelerde gecekondu yapımını önlemek ve yapımını kökünden kesmek için Adalar ve Sarıyer pilot bölge olarak seçilmiş. Gecekondu yapımını önlemek için Adalar ve...
 “Bırakın rahat ölelim” Kınalıada’nın orman sınırları içinde olup da  Yargıtay 20.Hukuk Dairesinin 24.04.2004 tarih ve 2004/79015 karar sayılı ilamına dayanarak,3302 sayılı kanunla orman sınırları dışına,Maliye hazinesi adına çıkartılan 163 adet parsel hakkında  Adalar Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılarak mahkeme kararıyla tapuları iptal edilerek orman vasfıyla Maliye Hazinesi adıyla ormana...