İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Burgazadası’nın İmar Planları askıya çıktı   İstanbul İli,  Adalar İlçesi, Burdazada   Mahallesi, 97 ada, 1 No’lu parsele  (Sivriada) ilişkin; “İstanbul İli, Adalar İlçesi, Sivriada1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği”, Bakanlık Makamının  08.10.2013 tarih ve 10002 sayılı Olur’ları ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında...