kerbela

Kerbela Olayı, 10 Ekim 680 (10 Muharrem 61) tarihinde bugünkü Irak sınırları içindeki Kerbela şehrinde yaşanmıştı. Hz. Muhammed’in torunu İmam Hüseyin’e bağlı küçük bir birlik ile Emevi halifesi Muaviye’ye bağlı ordu arasında cereyan etmiştir. Bu savaşta ordu komutanı 1.Yezid, İmam Hüseyin ve taraftarlarını tuzağa düşürerek katletmişti. Bu savaş Alevi ve...