kg

  Adalar’da Trafik Terörü     Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kurulunun 2009/204 numaralı kararında kamu hizmetinde zorunluluk arz eden araçların dışında gene kamu hizmetinde kullanılmak üzere 35 Kg.ağırlığı ve 20 Km.saat hızı geçmeyen taşıyıcı araçların belediyenin izni ile kullanılabileceğine dair karar,2013/110 numaralı karar...