Kilise Meydanı

Heybeliada Sahil Yolu ve Kilise Meydanı Adalar 1/1000!lik Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları’nda mevcut kullanımda oldukça karmaşık olan sahil yolu ve kilise meydanının daha düzenli ve rahat bir kullanıma kavuşturulması amaçlanmış… Kilise meydanı ve sahil yolu çevresinin düzenlenmesinde, tasarım kriteri olarak mevcutta bulunan ve korunan ağaçların kullanımına yönelik çözümler esas...