lunapark

Adalar 1/1000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları kapsamında Büyükada’da günümüzde fayton alanı olarak kullanılan alan, Ulaşım Master Planı hazırlandıktan sonra Birlik (Lunapark) Meydanı’na taşınması öngörülüyor… Hazırlanan Koruma amaçlı imar planında Büyükada da günümüzde fayton meydanı olarak kullanılan alanın kaldırılarak Lunapark Meydanı olarak adlandırılan alana taşınması öngörülüyor. Ancak bu konuya ilişkin...