Malzemeler

Türkiye, Gazze’ye içerisinde çoğunlukla tıbbi malzemelerin yer aldığı yardım paketlerini, aralarında Koca Yusuf olarak adlandırılan uçakların da olduğu nakliye uçakları ile sürdürüyor.