paşa

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fikri mirasının doğru anlaşılması için önemli bir çalışma hayata geçirildi.
Atatürk, zihninde gençlik yıllarında filizlenmeye başlayan cumhuriyet idealini Milli Mücadele yıllarında açıktan dile getirmemiş, Cumhuriyet’in ilanı ilk olarak 28 Ekim 1923 akşamı, ‘Çankaya sofrası’nda duyurulmuştu.