Uz. Dr. Bülent KAYA

29 Ekim-4 Kasım Kızılay haftası   ACILAR PAYLAŞILDIKÇA AZALIR   Her türlü doğal ve insan kaynaklı felakete uğrayanlara din, dil, ırk ve sosyal statü ayırımı yapmadan yardım edilmesi gerektiği görüşünü ilk ortaya atan İsviçreli bir yazardır. Tek tek yapılan yardımların yeterli ve uygun olmadığını savunan Avrupalı devlet adamları İsviçre’nin Cenevre...