yassı ada

Adalar siluetine de  AKP hançerini saplayacak; İstanbul’un siluetine darbe vuran AKP, binlerce yıllık Adalar siluetine de AKP hançerini saplayacak; 28.06.2013 tarihinde askıya çıkarılan revize 1/5000 Planda “Askeri Yasak Bölge” lejandı kaldırılarak “Turizm + Kültürel Tesis Alanı” olarak değiştirilmiş olacak. Çevre Bakanlığınca, Doğal Sit Alanı Kapsamında olan Yassıada ve Sivriada’nın koruması genelgeyle kaldırıldı. İki ada, ‘kat...