Yassıada .İmar. Planları .askıya çıktı

  İstanbul İli, Adalar İlçesi, Hayırsızada (Sivriada), 1/5000 ölçekli G21-b-15-a ve G21-b-15-d, 1/1000 ölçekli G21-b-15-d-2-d ve G21-b-15-a-3-c pafta, 97 ada, 1 parselin ” Askeri Alan” kullanımından “Turizm+Küİtürel Tesis” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi, Bakanlık Makamı’nın...