Burgazadası Önemli Telefonlar

Burgazadası Karakolu 381 13 08

Sait Faik Abasıyanık İlk Okulu 381 12 88

Burgazadası Öğretmen evi 381 27 21

itfaiye 381 13 42

Elektrik idaresi 381 12 99

İski 381 19 52

Ptt 381 10 22

Sağlık Ocağı 381 19 19

Deniz Klubü 381 16 02

Su sporları Klubü 381 13 06

Bülent Eczanesi 381 13 11

Burgazada Eczanesi 381 11 12

Deniz Eczanesi 381 51 81