Değişen bisiklet yönetmeliği

Değişen bisiklet yönetmeliği

Adalar İlçesi Dâhilinde Bisiklet Kiraya Verenlerin Ve Kiralık Bisiklet Sürücülerinin Uymaları Gereken Kurallar; Kiralık Bisikletlerin, Özel Bisikletlerden Ayırt edilmesini Sağlayıcı Özellikler; Kiralık Bisikletlerin Plakalandırılması Ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğinde Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

Adalar Belediye Meclisinin 09 Ocak 2015 Karar Tarih ve 2015/08 Karar Sayı ile kabulüne karar verilen “Adalar İlçesi Dâhilinde Bisiklet Kiraya Verenlerin Ve Kiralık Bisiklet Sürücülerinin Uymaları Gereken Kurallar; Kiralık Bisikletlerin, Özel Bisikletlerden Ayırt edilmesini Sağlayıcı Özellikler; Kiralık Bisikletlerin Plakalandırılması Ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” aşağıdaki maddelerde belirtilen şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1 – Adalar Belediye Meclisinin 09 Ocak 2015 Karar Tarih ve 2015/08 Karar Sayılı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine Adalar Belediye Meclisinin 06.02.2015 Karar Tarih ve 2015/11 sayılı kararı gereğince aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“İlçe genelinde Madde 5’ de belirtilen trafik düzeni doğrultusunda ve İl trafik komisyonunun 25.12.1998 tarih, 1998/138 sayılı kararı ile belirlenmiş olan aşağıda her ada bazında belirtilen güzergâhlar park yeri ve seyir olarak kullanılır ve uygulanır. Gerekli görülen hallerde park yerleri ve seyir güzergâhları belediye meclisince yeniden düzenlenir.

BÜYÜKADA

 1. Bisiklet park yerleri;

  1. Birlik Meydanı (100 adet)

  2. Altınordu Caddesi Belediye binası karşısı (10 adet)

  3. Emniyet Müdürlüğü Önü (30 adet)

  4. Özdemir Sok. Köşem Rest. Karşısı (150 adet)

 2. Sürüş emniyeti ve güvenliği açısından bisikletler için devamlı trafiğe kapalı yollar;

  1. Birinci Banyolar Sokak,

  2. İkinci Banyolar Sokak,

  3. Hamlacı Sokak,

  4. Dr.Celal Muhtar Sokak,

  5. Bursalı Hüsnü Sokak,

  6. Doğanbey Sokak,

  7. Çarkıfelek Sokak (Kadıyoran girişi)

  8. Şehbal Sokak,

  9. Çınar Çıkmazı Sokak ( Düz Sokak başlangıcından Gündüzbey Sokak ile kesişen kısmı)

  10. Dik yokuş olan sokakların tamamı,

  11. Fenerbahçeli Lefter Sokak,

 3. Bisikletlerin 01 Nisan – 30 Eylül tarihleri arası geçici giriş yasağı olan yollar;

  1. 23 Nisan Caddesi Saat Meydanının tamamı,

  2. İskele Caddesi,

  3. Gülistan Caddesi,

  4. Şehit Belediye Başkanı Recep Koç Caddesi ve bağlanan tüm sokaklar.

  5. Düz Sokak (İş Bankası, Çınar Caddesinin Kesiştiği yere kadar)

HEYBELİADA

   1. Bisiklet park yerleri;

 1. İmralı Sokak sağ taraf (30 adet)

 2. Lozan Zaferi Caddesi üzerinde – İtfaiye karşısı (50 adet)

   1. Bisikletlerin sürüş emniyeti ve güvenliği açısından devamlı trafiğe kapalı yollar;

 1. Ayyıldız Caddesi (Vapur iskelesi başlangıcından Düz Sokak başına kadar olan yollar),

 2. İşgüzar Sokak (Ayyıldız Caddesi başlangıcından İşgüzar Aralığı Sokak başına kadar),

 3. Dik yokuş olan sokakların tamamı,

   1. Bisikletlerin 01 Nisan – 30 Eylül tarihleri arası geçici giriş yasağı olan yollar;

1) Rıhtım Caddesi

BURGAZADASI

 1. Bisiklet park yerleri;

  1. Vapur iskelesinin iki yanı (70 adet)

  2. 6 numara mevkii ( 20 adet)

  3. Adalar Su Sporları kulübü önü ( 30 adet)

  4. Ayanikola mevkii ( 15 adet)

  5. Kalpazankaya mevkii (15 adet)

 2. Bisikletlerin sürüş emniyeti ve güvenliği açısından devamlı trafiğe kapalı yollar;

 1. Cami Sokak,

 2. Yalı Caddesi,

 3. Takımağa Meydanı,

 4. Yeni yalı 6. numaralı plaj,

 5. Köy Kahyası Sokak,

 6. Gökdemir Sokak,

 7. Kesikçınar aralığı,

 8. Dik yokuş olan sokakların tamamı,

 1. Bisikletlerin 01 Nisan – 30 Eylül tarihleri arası geçici giriş yasağı olan yollar;

 1. İskele Meydanı,

 2. Yalı Caddesi (Restaurantlar önü),

 3. Çarşı Caddesi (Ergün Pastanesi başlangıcından Kesik Çınar Sokak başına kadar)

KINALIADA

  1. Bisiklet park yerleri;

 1. Deniz otobüs iskelesi (50 adet)

 2. Su Sporları kulübü önü (50 adet)

  1. Bisikletlerin sürüş emniyeti ve güvenliği açısından devamlı trafiğe kapalı yollar;

 1. Çarşı Caddesi (Fırın Sokağına kadar olan kısım)

 2. Alsancak Caddesi (Muhtarlığa kadar)

 3. Çınarlı Köşk Sokağı,

 4. Dik Yokuş olan sokakların tamamı,

  1. Bisikletlerin 01 Nisan – 30 Eylül tarihleri arası geçici giriş yasağı olan yollar;

 1. Ali Boran Meydanı”

Madde 2 – Adalar Belediye Meclisinin 09 Ocak 2015 Karar Tarih ve 2015/08 Karar Sayılı Yönetmeliğin 8 inci maddesi b bendi son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yönetmelikte belirlenen sınırlamalara bağlı ve c bendince belirlenen sayısal sınırı aşmamak kaydıyla belirlenen plaka adedinden daha az plakaya sahip ruhsat sahibi işyeri plaka sayılanı yasal sınırlar dahilinde arttırmak istemeleri durumunda yapacakları plaka talepleri, işletme sahibinin ruhsata bağlanmış işyerinin m2’sinin talep ettiği ve daha önceden almış olduğu plakalı araçlarının tamamını işyerinin içinde depolama imkânına sahip olacağı miktarda yerine getirilir. Depolama yerlerinin ve bakım onarım hizmetlerinin yetersiz olması durumunda işyeri sahibinin talebi değerlendirmeye alınmayacaktır.”

Madde 3 – Adalar Belediye Meclisinin 09 Ocak 2015 Karar Tarih ve 2015/08 Karar Sayılı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıda belirtilen b bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Belediye tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlatılan, işletme sahipleri tarafından basılan ve Adalar’da uyulması zorunlu kuralları hatırlatan basılı taahhütname sürücüye okutulduktan sonra iki nüsha olarak imzalatılarak, bir nüshası kiraya verenin dükkânında korunacak, diğer nüsha, kiralama süresince yol kontrolleri sırasında ibraz edilmek üzere saklanır. Bilgilendirildiği halde kural ihlâli yapan sürücünün sorumluluğunun kiraya verene rücû etmemesi ancak işbu Madde 10 – (b) bendinin eksiksiz uygulanmasıyla mümkündür.”

Madde 4 – Adalar Belediye Meclisinin 09 Ocak 2015 Karar Tarih ve 2015/08 Karar Sayılı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıda belirtilen c bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c)Bütün kiralık bisikletlerde bulunması zorunlu olan yeni plaka, Adalar Belediyesinden ücreti karşılığında temin edilecektir. Bu yeni araç plakaları uzaktan ve üç yönden (sağ, sol, arka) net biçimde okunabilir şekil ve boyutlarda olup, üzerlerinde ruhsat sahibi işletmenin belediyedeki kayıt No.su ile o işletmenin kaç No.lu aracı olduğunu gösteren sayılardan ve soğuk damga ve ya hologramdan başka bir yazı ve işaret bulunmayacaktır.”

Madde 5 – Adalar Belediye Meclisinin 09 Ocak 2015 Karar Tarih ve 2015/08 Karar Sayılı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıda belirtilen g bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Kış Aylarında Saat 19:00’dan, Yaz Aylarında ise Saat 21.00 den sonra bisiklet kiraya vermek yasak olup, yollarda kiralık bisiklet görülmesi halinde gerekli yasal işlem yapılacaktır.”

Madde 6 – Adalar Belediye Meclisinin 09 Ocak 2015 Karar Tarih ve 2015/08 Karar Sayılı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıda belirtilen j bendi yönetmelikten çıkartılmıştır.

Madde 7 – Adalar Belediye Meclisinin 09 Ocak 2015 Karar Tarih ve 2015/08 Karar Sayılı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıda belirtilen ı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ı) Kiraya verilen bisikletlerin bu yönetmelik hükümlerine tam olarak uygun halde bulunup bulunmadığını ve teknik donanım açısından eksikleri olup olmadığını saptamak üzere, her yılın Nisan ayı sonuna kadar fenni muayenelerinin yapılması konusunda Zabıta Müdürlüğü, Çevre Denetim ve Kontrol Müdürlüğü, Bisikletçiler Derneği Temsilcisi (Dernek tarafından her yıl 15 tarihine kadar bir asil bir yedek üye olmak üzere resmi yazıyla bildirilmek kaydıyla) ve teknikerden oluşacak komisyon ile eşgüdümlü çalışmak, uygulamanın eksiksiz yapılmasını sağlamak”

Madde 8 – Adalar Belediye Meclisinin 09 Ocak 2015 Karar Tarih ve 2015/08 Karar Sayılı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıda belirtilen j bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Kiralık bisikletler için, bu yönetmelikle zorunlu hale getirilen yeni tip plakaları tedarik etmek; söz konusu plakaların metal levha üzerine kabartma harflerle ve soğuk damgalı/hologramlı olarak Belediye tarafından üretilmesi için gereken çalışma ve üretim ortamını organize etmek;”

Madde 9 – Adalar Belediye Meclisinin 09 Ocak 2015 Karar Tarih ve 2015/08 Karar Sayılı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıda belirtilen f bendi eklenmiştir.

“f) Yönetmelik kapsamında bisiklet kiralama işi yapan işletmelerin, mükerrer plaka, sahte plaka kullandıklarının tespiti halinde işyeri ruhsatı iptal edilerek Cumhuriyet Savcılığına ihbarda bulunulur.”

“g) Bisiklet kiralama işiyle uğraşanların işyerlerinin dükkan, depo, eklentilerinde bu yönetmelikte tanımlanan plakların dışında plakalı bisiklet bulundurmaları veya plakasız kiralama işine uygun bisiklet bulundurmaları yasak olup tespit edilmesi halinde Kabahatler Kanunu uyarınca her bir bisiklet için ayrı ayrı olmak üzere para cezası kesilir. Bir takvim yılı içerisinde 3 kez aynı eylemin tespiti halinde işyeri ruhsatı iptal edilir. Bisiklet tamir/satış işiyle uğraşan işyerlerinin tamire bırakılan ve satılan bisiklere ilişkin hakları saklıdır.)”

Madde 10 – Adalar Belediye Meclisinin 09 Ocak 2015 Karar Tarih ve 2015/08 Karar Sayılı Yönetmeliğe aşağıdaki şekilde geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2 – Bu yönetmeliğin 9 uncu maddesinin a fıkrasında belirtilen tek tip boya zorunluluğu ön gidon (direksiyon) sarı renge boyanması şartıyla 03.03.2016 tarihine kadar uzatılmıştır. “

GEÇİCİ MADDE 3 – Bu yönetmeliğin 13/ı maddesinde belirtilen tek tip boya zorunluluğu ön gidon (direksiyon) sarı renge boyanması şartıyla 03.03.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.”

GEÇİCİ MADDE 4 – Bu yönetmeliğin 11 inci maddesinin a fıkrasında belirtilen fenni muayene geçici 2 maddedeki koşullar gözetilerek yapılacaktır.”

GEÇİCİ MADDE 5 – Bu yönetmeliğin tek tip renk uygulamasına ilişkin tüm madde ve yaptırımları kararları geçici 2 maddede geçen şekliyle uygulanacaktır. ”

Madde 11 – Bu yönetmelik Adalar Belediye Meclisi tarafından kabul edildikten ve Mülki İdari Amirine sunulduktan sonra kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.