Hukuki Şartlar & Gizlilik

www.adagazetesi.com.tr  Site’nin tüm hakları adagazetesine aittir. Site’yi kullanmak, Site’den yararlanmak ve Site’ye erişim sağlamak için lütfen aşağıda yer alan koşulları okuyunuz.

1. Ada Gazetesi Site’yi ve/veya Site’de yer alan/alacak olan bilgileri, formları, her türlü içeriği ve/veya işbu Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Site’de sunulan hizmetlerden/bilgilerden yararlanan veya herhangi bir şekilde, herhangi bir amaçla Site’ye erişim sağlayan üçüncü kişiler (“Kullanıcı”), aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadırlar.
2. Bu Sözleşmeyi kabul etmekle, bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin; tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak; Ada Gazetesiyle  paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.  Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır
3. İşbu Kullanım Koşulları’nın konusu, Ada Gazetesi tarafından belirlenen her türlü haber, fotoğraf, yazı, görsel-işitsel ürün, herhangi bir veri, eser vasfını haiz olan ya da olmayan herhangi bir fikir ve sanat ürünü ve/veya herhangi bir bilginin Site üzerinden paylaşılması, üçüncü kişilerin erişimine sunulması ile bunlarla sınırlı olmaksızın tek taraflı olarak Ada Gazetesi tarafından belirlenecek çeşitli ürün ve/veya hizmetlere ilişkin reklamlar, diğer web sitelerine, uygulamalara ilişkin linkler ve her türlü görsel-işitsel ve/veya görsel, işitsel eserin (“İçerik”) Site aracılığıyla Kullanıcı tarafından ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin sınırların belirlenmesidir.
4. Ada Gazetesi’nin sunduğu hizmetlerden/bilgilerden yararlanan Kullanıcı, hukuka uygun amaçlarla Site üzerinden işlem yapabilir. Kullanıcı, Site’yi yürürlükte bulunan tüm ulusal,yerel ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara ve işbu Kullanım Koşulları’na uygun olarak kullanacağını ve bütün hizmetlerden yararlanmak, ana sayfa ve alt sayfalarda gezinmek, her türlü İçerik’e erişmek dahil Site aracılığıyla gerçekleştireceği eylemlerde ve Site üzerinden yaptığı tüm işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. Site dahilinde sağlanan hizmetlerden ve/veya her türlü İçerik’ten dolayı Ada Gazetesi’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu tüm iştirakleri ile bağlı şirketlerinin, Ada Gazetesi çalışanlarının ve yöneticilerinin herhangi bir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.
6. Kullanıcı Site’yi kullanarak, Ada Gazetesi, diğer kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaktır. Kullanıcı’nın mevzuata ve işbu Kullanım Koşulları hükümlerine aykırı olarak, Site üzerinden/Site aracılığıyla gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Ada Gazetesi’nin doğrudan ve/veya dolaylı, hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, işbu maddedeki taahhüdüne aykırı davranarak Ada Gazetesi ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7. Kullanıcı, Ada Gazetesi’nin ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, zedeleyecek, kişilik haklarına tecavüz niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceğini; aksi halde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
8. Ada Gazetesi, Site’yi, İçerik’i, Kullanıcı’lar tarafından eklenen yazı, yorum, fotoğraf ve bilgileri her zaman değiştirme, silme hakkını saklı tutmaktadır. Ada Gazetesi, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.
9. Kullanıcı, Ada Gazetesi tarafından Site’nin kullanılmasına ilişkin herhangi bir bilgi, üyelik vs. talep edilmesi veya işbu Kullanım Koşulları’nın değiştirilmesi halinde, söz konusu bilgileri doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak sağlayacağını ve gerekli değişikliklere uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
10. Site üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği ve Ada Gazetesi’nin kendi kontrolünde olmayan web sitelerine, uygulamalara ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara Ada Gazetesi tarafından link vermek suretiyle bağlantı sağlanabilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini, içeriğini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi ve/veya içerdiği bilgilere yönelik bir beyan, taahhüt veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site’de yer alan reklamların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün veya hizmetler ve/veya Site içerisindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitesinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Ada Gazetesi’nin hiçbir taahhüdü, garantisi, hukuki ve/ veya cezai anlamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
11. Ada Gazetesi, Kullanıcı tarafından Site üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak kendisine iletilen bilgileri, Gizlilik Politikası doğrultusunda kullanabilir; bu bilgileri işleyebilir; bir veri tabanı üzerinde muhafaza edebilir. Ada Gazetesi, aynı zamanda, Kullanıcı’nın kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgileri de işbu Kullanım Koşulları kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve/veya kişiye yönelik hizmetler sunma vb. amaçlarla kullanabilir.
12. Ada Gazetesi, Site’nin ve hizmetin kullanımının sınırını ve şeklini tek taraflı olarak değiştirebilir; dilediği zaman hiçbir süre sınırlaması olmadan Site’nin ulaşılabilirliğini ve sistemin çalışmasını, Kullanıcı’ya verdiği hizmeti, temin ettiği ayrıcalıkları geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir; hizmeti ve Site’yi ve İçerik’i, kullanım şeklini ve amacını, kullanım ve yayınlama tekniğini değiştirebilir; kullanım süresini uzatabilir/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve işbu Kullanım Koşulları’nı sona erdirebilir veya değiştirebilir. Kullanıcı, sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması ve/veya koşulların değiştirilmesi halinde, herhangi bir kazanılmış hak iddiasında bulunmayacağını veAda Gazetesi’nin hiçbir sorumluluğu doğmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
13. Ada Gazetesi, Site ve İçerik üzerinde münhasıran hak sahibidir. Site’nin ve/veya İçerik’in Ada Gazetesi tarafından sağlanacak koşullar dahilinde Kullanıcı tarafından kullanılması, erişilebilir olması Kullanıcı’ya hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.
14. Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm öğeleri Ada Gazetesi’nin hak ve/veya eser sahibi olduğu her türlü çalışmalar) ve her türlü İçerik, marka, logo, knowhow vb. ögeler Ada Gazetesi’ne aittir veya Ada Gazetesi tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Kullanıcı, Site’de yer alan metinleri, görüntüleri, her türlü görsel, işitsel ve/veya görsel-işitsel öğeleri, videoları vb. öğeleri başka bir deyişle İçerik’in tamamını ve/veya bir kısmını ve/veya Ada Gazetesi’ne  ve/veya üçüncü kişilere ait fikri ve sınai ürünleri Site’den kopyalayamaz, herhangi bir şekilde değiştiremez, başka bir mecrada yayınlayamaz, paylaşamaz, hiçbir amaçla yayamaz, kaydedemez, çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, pazarlayamaz, kiralayamaz, satamaz, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunamaz ve/veya üçüncü kişilere iletemez. Kullanıcı, belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere İçerik’e, Site’ye, Ada Gazetesi’ne ve/veya İçerik’in mevzuat uyarınca hak ve/veya eser sahipleri olan kişilere ve üçüncü kişilere maddi veya manevi olarak zarar verecek şekilde ve/veya mevzuata aykırı şekilde Site’yi ve İçerik’i kullanmayacağını, Site’nin/İçerik’in kullanılmasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
15. Kullanıcı, taahhütlerine aykırı davranarak Ada Gazetesi’nin  ve/veya üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi, herhangi bir şekilde zarara sebebiyet vermesi durumunda, ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; Ada Gazetesi ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve/veya IŞIL’in üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
16. Kullanıcı, Site’de yer alan hizmetlerden yararlanırken, sisteme sadece yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf yükleyebileceğini; yükleyeceği yazı, yorum, mesaj, işaret ve fotoğrafların tamamının kendisine ait olduğunu; üçüncü kişilerin eser ve/veya hak sahibi olduğu herhangi bir fikir ve sanat ürününü kullanmayacağını, üçüncü kişilerin haklarını hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini, aksi takdirde hukuki-cezai, maddi-manevi tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını veAda Gazetesi’nin bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
17. Kullanıcı, hiçbir şekilde Site’yi, sunulan hizmeti kullanarak Ada Gazetesi’ne ve/veya diğer kullanıcılara karşı veya diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine karşı tehdit, vahşet, hakaret, taciz, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurları içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya, her türlü ayrımcılığa teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum, bilgi, fotoğraf vb. öğeyi hiçbir şekilde paylaşmayacağını, bunlarla sınırlı olmaksızın Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuata ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan, suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri işlemeyeceğini, bu yönde sözler sarf etmeyeceğini; bu tür eylem ve fiillerin oluşmaması için gereken hassasiyeti göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk Kullanıcı’nın kendisine ait olacaktır.
18.Ada Gazetesi, Kullanıcı’nın Site’yi kullanması sırasında kullanıma ait sayfalarda bulunduracağı bilgilerin, kayıtların, mesajların, yazıların bazılarını veya tamamını uygun göreceği şekilde ve uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Kullanıcı, yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Ada Gazetesi’nin  hiçbir sorumluluğu bulunmadığını veAda Gazetesi’nden  hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ada Gazetesi, Kullanıcı’nın meydana getirdiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği/yükleyeceği yazı, yorum, mesaj, fotoğraf ve işaretlerin tamamını veya bir bölümünü tanıtım, duyuru amacı ile yayınlama ve/veya Site içerisinde Ada Gazetesi  tarafından uygun görülecek başka bir adrese, web sitesine taşıma, bedelsiz olarak kullanma hakkına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar/üyeler tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilinde olup bu durumda Kullanıcı, Ada Gazetesi’nden  telif ve benzeri isim altında hiçbir bedel, hak, alacak vb. taleplerde bulunmayacaktır.
19. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, Ada Gazetesi  gerekli müdahalelerde bulunma, hizmeti askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmen sınırlama, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları’na aykırı davranması halinde, Ada Gazetesi’nin maddi-manevi, müspet-menfi her türlü doğrudan-dolaylı zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
20. İşbu Kullanım Koşulları’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı ile Ada Gazetesi  arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul  (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
21. İşbu Kullanım Koşulları Site’de yayınlandığı an yürürlüğe girer ve herhangi bir şekilde Site’yi kullanan, Site’ye giriş yapan Kullanıcı açısından ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın bağlayıcı olur. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nın güncel haline her zaman Site üzerinden erişebilir.