İsmet Kulaksız’ın Adalar Kaymakamlığına verdiği savunma dilekçesi

ADALAR KAYMAKAMLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

İlgi: 50152120-62201-E.5453 sayılı 30/06/2017 tarihli yazınız.

Adalar Belediyesinin Zabıta Hizmetleri ile ilgili olarak müşahede ettiğim yapılmayan/eksik yapılan/göz ardı edilmesi neticesinde adalarda yaşayanlar ile günü birlik adalara gelen yerli, yabancı turistlerin mağdur olmasına sebebiyet verilen konular hakkındaki şikayet dilekçelerimim Kaymakamlığınıza vermiştim. Belediye görevlilerinin kamu adına görevi olan kontrol etme görevini ihmal ettiklerini düşündüğüm hizmetler ile ilgili olarak tüm adalarda yaşayanlar ile günü birlik gelen turistlerin mağdur olduğu ortadır.

Sizlerde dilekçemi okuduktan sonra mutlaka ki çarşı içinde gezerken veya lokantalarda yemek yemek için adaların merkezlerine geldiğinizde göz ucu ile manavlara, lokantalara bakmış ve etiketlerin olmadığını gözlemlemişsinizdir.

Hele hele adaların sahilleri adeta gasp eden şezlongcuların durumunu sizlerde şahit olmaktasınızdır. Bu şahısların bir liralık fiş kesmeden,vergi ödemeden,adalıların bile sahillerden denize girmelerine müsaade etmeden çalıştıklarını mutlakaki sizlerde gözlemlemişsinizdir. Tüm adalarda yaşayan adalılar kendi sahillerinden denize giremediklerini,denizi seyretmek zorunda bırakıldıklarını her yerde şikayet etmektedirler. Maalesef halkımız batı toplumlarındaki gibi tepki gösterme,şikayet etme haklarını kullanmamakta ve bu şikayetler içten içe yıllarca sürmekte ama dilekçe haklarını kullanmamaktadırlar.

Yakın arkadaşlarımla neden böyle yaptıklarını sorduğumda bana verdikleri cevap çok manidar gelmişti. “İsmet bey burası Türkiye yapanın yanında kar kalıyor kime şikayet edersen et değiştiremezsin, bizlerde bundan dolayı etmiyoruz demişlerdir.” Bendeniz emekli bir hoca olarak bunun böyle olmadığını ispat ve onlara da örnek olmak için Belediyeye,Sayın Kaymakamlığınıza ,İçişleri Bakanlığına,Başbakanlığa,Cumhurbaşkanlığına kadar yetkili kurumların denetim mekanizmalarını çalıştıracaklarından emin ve onlara da örnek olmak için şikayet dilekçelerim ile gerekli makamlara başvurmuştum.

Ancak üzülerek arkadaşlarımın haklı olduğunu gördüm. Bakınız Adalar Belediyesinin yazısında diyorki ; “Büyükada Zabıta Amirliğinin sorumluluk ve yetki alanında kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde haberli/habersiz denetimlerde tespit edilen aksaklıklara dair Kabahatler Kanunu’na göre idari yaptırımlar yapılmış,ihlaller anında giderilmiş huzur ve düzen sağlamış ve sağlanmaya devam edilmektedir. …faytonlarda da fiyat denetimlerinin devam ettiği, diğer hususların İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İBB Zabıta Trafik Birimleri,İlçe Tarım Müdürlüğünün denetimine tabi olduğu,” kendilerinin bu hususlarda yetkili olmadıklarından sorumlu tutulamayacaklarını, sayın Kaymakamlığınızca oluşturulan fayton denetim komisyonunca denetimlerinin yapıldığını ve bu denetimlerin ulusal görsel ve yazılı basında haber olduğunu dolayısıyla fayton meselesinin kökünden çözüme kavuştuğu yada kavuşmasa bile Kaymakamlık el atmışta becerememişler de biz Belediye olarak ne yapalım mı denmek isteniyor bir türlü nasıl manalandırılacağımda anlayamadığım bir yazıyı makamınıza yazmışlardır.

5393 S.K göre Belediyelerin görevleri bellidir. Belediye Başkanları,İlçesinde yaşayanların haklarını korumak adına siyaset yapıp seçim propagandaları yapmışlar ve seçim ile göreve gelip iş başı yapmışlardır.Makama oturduktan sonra yasalar göre yapmak ile zorunlu olan saymak ile bitiremeyeceğim Belediye görevlerinden bence en basiti ve önemlisi olan etiket sorununu 8 senedir düzeltemeyen Adalar Belediyesine kayyum gelmesi ile düzeltilebilecek mesele olmalı ki 8 senedir düzeltilememiştir diye düşünmüş olmamda bir vatandaş olarak normal karşılanmalıdır diye düşünüyorum.

İki dönemdir CHP’li Belediyelerce yönetilen Adalar ilçesinde 8 senedir etiketsizlik sürmektedir. Çarşı, Pazar, lokantalar, pastanelerde etiketsizlik mevcut olup, çoğu işletmelerde etiket bulunmamaktadır. Pazarlarda ise üç tezgahın birinde varsa diğer ikisinde yoktur. Çok basit bir zabıta denetimi ile bu etiketsizlik düzeltilebilecek iken olmuyorsa Kayyum ile düzeltilmesi de ilçede yaşayanlar için fark etmeyecektir. Düzeltilsin de ister Kayyum ile ister an itibarı ile görevde olan Belediye Başkanının çabası ile. Artık hangisi olsa razı olunacak hale getirdiler 8 senedir adalıları.

Kazanan Adalarda yaşayanlar ve günü birlik adalara gelen yerli yabancı turistlerden çok kanunların uygulanıyor olması ile hukuk sisteminin boşa kurulmuş olmadığının kamuya gösterilmesi ve halkın hukuka güveninin perçinlenmesi olacaktır.

Türkiye’mizin incisi Adalar İlçesine gelen turistlerin kazıklandık, bir daha mı Adalar, demesinin önüne geçmek için her duyarlı T.C vatandaşının yapması gereken şikayet hakkımı Kamu adına düzensizliklerin düzeltilmesi adına kullanmış bulunmaktayım. Zona hastalığım nedeni ile rahatsızlığım olmasına rağmen Halk için bir şeyler yapma gayretinden başka bir amacım yoktur, olamazda. Bendeniz 73 yaşında olup vermiş olduğum şikayet dilekçeleri ile kimseleri rencide etmek yada şikayet ile bir herhangi bir maddi beklentim olarak yapmış da değilim. Öğretmenliğim sırasında binlerce çocuk yetiştirdim. Onlara ve çevremde yaşayanlara karşı nasıl duyarlı örnek vatandaş olmalarını teşfik etmekten başka amacım gayem yoktur.

Adalar Belediyesinin Sayın Kaymakamlığınıza yazmış olduğu yazının son paragrafında ise Kaymakamlığınızın yapacağı işi bilmiyormuş gibi “…..şikayetçi dayanaksız,delilden yoksun isnatları hakkında ayrıca kamu görevlilerine ısrarla mesnetsiz suçlamalar ile meşgul etmesine yönelik T.C. Anayasa 39. ve 128’nci.T.C.K’nun 125,127,131,267,ve D.M.K’nun 25’nci maddesine göre işlem tesis edilebileceğini hususunu bilgilerinize arz ettikleri” görülmüştür.

Anladığım kadarı ile Adalar Belediyesi yaptığım şikayet dilekçesini kendi yaptıkları tespit ile kendi, kendilerini aklamışlar ve Sayın Kaymakamlığınıza da şahsıma kanunların hangi maddelerine göre karşı işlem başlatacağınız ile yol gösterdikleri anlaşılmaktadır.

Hukukun hangi yerinde “bozacının şahidi şıracı olabilir” diye madde vardır da konusu Adalar Belediyesi olan şikayet dilekçem ile tespitler yine Adalar Belediyesi tarafından yapılıp, aklanıp, sonrada yapılan şikayet asılsız,iftira,uydurma suç isnadı olarak değerlendirilecek kanun maddeleri ile sayın makamınızdan “iftiracı,hakaret eden,suç isnat eden bir kişi olarak ilan edilen şahsıma” karşı gereğinin yapılması istenir.

Dilekçemde Adalar Belediye Başkanına veya zabıtalarına hakaret ,sövmek,onur ve şeref ve saygınlığına saldırganlık içeren tek kelime yoktur.

Sayın Kaymakamlığınıza şikayetim ile ilgili yazmış oldukları yazının sonunda Kaymakamlığınızdan, Anayasa 39. ve 128’nci.T.C.K’nun 125,127,131,267,ve D.M.K’nun 25’nci maddelerine göre tam 7 madde ile cezalandırılmam hakkında arz ve taleplerinin olduğu ve bu şekilde Adaların sorunlarını gönüllü sahiplenen 73 yaşındaki emekli bir öğretmeni susturmak istemektedirler.

Adalar Belediyesi Başkanı Atilla AYTAÇ ve Yazı İşleri Müdürü Feza GÜZEL yazmış oldukları bu yazı ve taleplerindeki T.C Anayasasından 2 adet,T.C.K’dan 4 adet ve D.M.K’dabn bir adet maddeye göre cezalandırılmamı talepleri ile asıl mesnedi olmayan suç isnadını şahsıma karşı yaptıkları ortaya çıkmıştır.

Adaların sorunlarını ortaya döken 73 yaşındaki emekli öğretmen şahsımı , Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına kendileri şikayet edeceklerine Sayın Kaymakamlığınız vasıtası ile savcılığa suç duyurusunda bulunulmasının istenildiği ve bu şekilde sesimin kesilmesinin sağlanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.

Sayın Kaymakamım; yukarıda arz ettiğim gibi yazılarımın hiçbir kelimesinde hakaret ve suç isnadı yoktur. Hatta bolca özür vardır. Pek çok yerde de Atilla Başkanı övmüşümdür. Hiçbir iddiam mesnetsiz değildir. Bunun en büyük şahidi bizzat sizsinizdir. Çarşı ve pazarları mutlaka ki sizlerde gezmiş görmüş ve gerekli tespitleri sizlerde yapmışsınızdır. Adalar Belediyesinin kendi kendini aklayıcı bir yazısı ile suçlu olamayacağım,ısmarlama suç isnatları ve kanun maddeleri ile cezalandırılmam için gereğinin tarafınızca yapılmasını istemeleri mizah dergilerine konu olacak şekildedir.

Müşteki ben, süpheli Adalar Belediyesi ise, şüphelinin tespiti ile hüküm kurulması hukukun hangi maddesinde mevcuttur? Hukukun üstünlüğümü Belediye Başkanının üstünlüğümü mevzubahistir. Hakimde kendileri olup cezamı da kessinler o vakit. Sustursunlar beni.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Herhangi bir ilçenin Belediye Başkanı hukukun üstünde İlçesindeki İTA amiri pozisyonundaki Kaymakamlığa verilen dilekçelere karşın yapılacakları bildiremez. Kaymakamlık Belediye Başkanlarının Birim Amirliği değildir. İstedikleri kişileri susturmak için Kaymakamlığa, istedikleri şekilde yazılar yazıp ceza verilmesi, savcılık takibi yapılması için işlem tesis ettirilmesini talep edemezler.

Belediye başkanı Atilla AYTAÇ 73 yaşındaki zona hastası adalara gönül vermiş Ada sevdalısını susturmak istiyorsa Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına kendisi müracaat niye etmiyor? Basında çıkacak haberlerden mi korkuyor? CHP gibi özünde halkçı olan bir partinin ilçe Belediye Başkanının 73 yaşındaki zona hastası olmuş Ada sevdalısı bir emekli öğretmen ile uğraşması genel merkez tarafından iyi karşılanmayacağı için mi bu işi Sayın Kaymakamın yapması için yazı yazıyor?

Benim dilekçemdeki tüm iddialarımın Şahitleri Adalar Halkı ve bizzat sizlersiniz. Tespitler bilirkişi ile de kolaylıkla yapılabilinir. Görevi gerçekten ihmal eden,görevi kötüye kullananlar hemen ortaya çıkartılır. Sadece etiketler değil adalarda  bandrolsüz  sigara  satanların  kontrolü,  denetimi  mutfak /  piknik  tüplerin  kontrolleri  ve  piknik  tüpü  alanların  T.C numaralarının kayıt altına alınması ve GBT soruşturmalarının on- line bağlantı ile İlçe Emniyet Müdürlüğünce anında yapılması,tüp  satanların  mutlaka  kamera  takma  zorunluluğu  olması(PKK’nın güneydoğu illerimizde el yapımı bomba olarak tüpleri kullanmasından dolayı çok önemli bir mevzudur), sahillerdeki şezlongcuların yasa dışı çalışması ve maliyeye kayıtlı olmamaları,adalıların dahi şezlongculardan dolayı denize giremez hale gelmiş olunması,Ada sahillerinin kolay rant peşinde koşanlar tarafından işgal edilmiş olunması, gerekli denetim mekanizmasının Adalar Belediye Başkanı tarafından yaptırılmadığı nedeni ile adalılar ile adalara gelenlerin, bu rantçılara teslim edilmiş olduğu hakkındaki şikayetlerimin ispatı tüm adalılardır.
Ada sahil şeritlerinde devasa oteller yapılmakta kıyı ve imar kanunları hiçe sayılmakta sit alanı olan adalarda tüm bunları görüp sessiz kalan Belediye Başkanı Atilla AYTAÇ, tüm bu sorunları yazılı olarak ilgili makamlara bildirip düzeltilmesini istediğim için, 73 yaşında zona hastası olmuş Ada sevdalısı, emekli öğretmen şahsıma karşı, Kamu Kurumu Makamını kullanarak Adli ve İdari makamlarda acımasızca bir iftira kampanyası düzenlemiş ve saldırı başlatmış bulunmaktadır.

Sayın Kaymakamlığınızca şikayetimdeki konuları tespit etmek için bilirkişiye gerek varmıdır bilemem ama her türlü tespitin sonuna kadar arkasındayım ve kanunlar karşısında boynum kıldan incedir. Atilla Aytaç’ın iddia ettiği gibi, ben memurlara suç isnat etmişsem, 73 yaşında ve zona hastası iken, verilecek her tür cezaya razıyım. Ama onlar görevlerini ihmalden ve turistlerin kazıklanmasından dolayı Ülkemizin adını yurt dışında kötüye çıkmasına sebebiyet verdikleri, yerli turistlerin paralarının fahiş olarak ceplerinden alınmasına göz yumduklarından dolayı ve sahillerden denize girmek için adeta rüşvet veriri gibi şezlong ,şemsiye parası ödemek zorunda kalan adalıların uğradıkları ile ilgili olarak Adalardan mağdur olmuş yüzlerce şahit kişi çıkartabilirim. İstendiği takdirde şikayet dilekçemdeki konular ile ilgili şahit listesini Kaymakamlığınıza verebilirim. İspatı yapılamayacak bir iddiam yoktur.

Sonuç olarak Adalar Belediyesi, şüpheli konumunda iken,kendi kendilerini aklayan yazılarının ciddiye alınacak tarafı olmadığı gibi bana isnat etmiş oldukları suçların hiç birini asla kabul etmiyorum. Şikayet dilekçemdeki iddialarımın araştırılarak gereken işlemlerin Kamu adına yapılmasını,en basiti görevi ihmal/kötüye kullanmak ve şahsıma karşı suç isnat etmek olan ve inceleme sırasında tespit edilecek diğer suçlar için sorumluların cezalandırılmasını arz ve talep ederim.

03/07/2017
İsmet KULAKSIZ
73 yaşındaki Emekli Öğretmen