ABD’de Ekümeniklik Karar Tasarıları “Heybeliada Ruhban Okulu yeniden açılsın”

ABD’de Ekümeniklik Karar Tasarıları “Heybeliada Ruhban Okulu yeniden açılsın”
Yayınlama: 25.03.2018
Düzenleme: 13.12.2022 15:33
A+
A-

Son birkaç aydır Türkiye’de ABD’nin «Müttefik mi, Düşman mı? olduğu sorgulanıyor. ABD bir yandan Cumhurbaşkanlığı korumaları için tabanca satışına dahi onay vermezken, öte yandan terör uzantılarına binlerce tır malzemeyi hediye ediyor ki uzmanlar bu hediyelerin yaklaşık maliyetinin milyar dolar düzeyinde olduğunu söylüyor.

ABD'de Ekümeniklik Karar Tasarıları "Heybeliada Ruhban Okulu yeniden açılsın"

ABD’de en etkili lobi şüphesiz Yunan Lobisi’dir. Bu söylemi İsrail Lobisi’nin etkisinden yola çıkarak kabul etmeyecekler olacaktır. Tabi ki İsrail’in ABD nezdindeki gücünü yadsımak mümkün değildir. Ancak 2006’da başlayan ve günümüzde de katlanarak devam eden Türkiye karşıtı, Yunan/Rum kaynaklı eylemler öyle bir hal aldı ki gelinen noktada; endişelenmemek artık mümkün değil! ABD’de Yunan/Rum kökenli çok etkili bir topluluk olan ve en üst mertebede lobicilik yapan “Archonlar”ın gücünü, günümüzde sadece bir lobicilik olarak görmemek gerekir… Geçmişteki Rum Patriklerinden 1.Athenagoras’ın 1966 yılında ABD’de, “Order of Saint Andrew The Apostle Archon of The Ecumenical Patriarchate” adıyla bir dernek kurarak başlattığı, kısaca “Archonluk” diye tanımlanan bu topluluk, ABD’de siyasi açıdan ve ekonomik açıdan çok güçlüdür. Patrik 1.Athenagoras (Aristocles Spyrou); Türkiye ile SSCB’nin sıkıntılı bir döneminde, bir anlamda SSCB’ye gözdağı vermek için ABD’den “ithal” bir patriktir. Uçaktan indiği anda kendisine Türk pasaportu verilmiş ama 1948 ile 1972 yılları arasında yaptığı patriklik süresince Türkiye aleyhine çok zararlı faaliyetlerde bulunmuştur. ABD eyaletlerinin senatolarında alınan kararlarda da görüldüğü gibi ana misyonları; Rum Patrikhanesi’nin “Ekümenirliğinin Türkiye tarafından tanınmasını sağlamak ve Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması konusunda lobi çalışmaları yapmaktır.

Patrik 1.Athenagoras’ın Türkiye’ye yaptığı en büyük kötülük; İngiltere Başpiskoposu “Makarios”u, “Kıbns Başpiskoposu” tayin etmesidir. Böylece Kıbrıs’ta çok kanlı ve vahşet dolu bir süreç başladı ve Makarios bu süreçte “Kanlı Papaz” olarak anıldı.

Bu makalenin konusu; Archonların 2006 yılında ABD’de başlattıkları “Ekümenik Patrikhane’ye Din Özgürlüğü Projesi” kapsamında, her eyalette Rum Patrikhanesi için bir din özgürlüğü inisiyatifi merkezi oluşturma çalışmalarının geldiği endişe verici noktadır. ABD’nin 50 eyaletinin 45’inde patrikhane adına sunulan karar tasarıları, eyaletlerin hem senatolarında, hem de temsilciler meclislerinde onaylanmıştır.

En son Mart 2018’de Indiana Eyaleti senatosunda ve temsilciler meclisinde karar geçirilmiştir. ABD ile içinde bulunduğumuz karmaşık ilişkiler yumağında bu konuya çok dikkat edilmesi gerektiği kanısındayız! Kabul edilen tasarılarda ortak nokta şudur: Eyaletlerin kabul ettiği tasarılardaki her paragrafının başında “whereas” (oysa) şeklinde ve Türkiye aleyhine ağır söylemler içeren başlıklar bulunmaktadır. Tasarı ve onaylanan kararların metinleri ufak değişiklikler dışında neredeyse aynı, bu da aynı kaynaktan servis edildiklerini ortaya koymaktadır. ABD’nin 50 eyaletinin 45’inde, aşağı yukarı aynı söylemler içeren tasarıların kabul edilmiş olması ise yazımızın başındaki; “ABD’de en etkili lobi şüphesiz Yunan Lobisi’dir” söylemimizi doğrular niteliktedir.

Tasarıları veren senatörlerin ve bazı eyaletlerde tasarıyı sunan raportörlerin Yunan/Rum asıllı oldukları ise adlarından anlaşılıyor. Indiana Temsilciler Meclisi üyesi Robert Morris’in desteği ve Archonların sıkı çalışmaları neticesinde, Patrikhane’nin desteklenmesi için verilen karar tasarı oybirliğiyle onaylanmıştır ve Indiana Valisi de onaylandıktan sonra alınacak kararları desteklemeyi taahhüt etmiştir. Aslında Indiana Senato’sunda kabul tarihi: 22 Mart 2017 olmasına karşın, belgesi yayınlanmamıştı. Geçtiğimiz hafta içinde ve güncellendiği de belirtilerek yayınlanmış oldu. Belgede Türk Hükümeti’ne Rum Ortodoks Kilisesi’nin on yıllardır devam eden dinsel özgürlüklerinin kısıtlanmasına son verilmesi, 1971 yılında Türkiye’deki Ortodoks Hıristiyanlara hizmet veren tek öğretim kurumu olan Heybeliada Ruhban Okulu‘nun acilen açılmasına izin verilmesi çağrısında bulunuldu. Archonların web sitesinde, Indiana Eyaleti’nin bu kararından sonra çıkan bir haberde ise Rum Patrikhanesi için şu söylem yer almaktadır. “Konstantinopolis’in Ekümenik Patrikhanesi, dünya çapında 300 milyondan fazla Ortodoks Hıristiyan’ın ruhani merkezi olup, Ortodoksluğu Hıristiyanlıktaki ikinci en büyük mezhep haline getirmektedir.

Bu tarihi dini kuruma yapılan baskılara son vermek için dikkat çektiğimiz beş önemli konu şunlardır:

Ekümenik Patriğin seçimine Türkiye Hükümeti Karşıttır. Türkiye Hükümeti Ekümenik Patriğin seçimini onaylama makamı olmakta ve Patriğin mutlaka bir Türk vatandaşı olması gerektiğinde ısrar etmektedir.

Türkiye Hükümeti; Ekümenik Patrik Bartholomeos ‘un Ortodoksların dünya çapındaki ruhani lideri olarak tanınmamakta ve onu sadece yerel bir rahip olarak muamele etmektedir.

Geçmişte birçok Patriğin de eğitim aldığı Heybeliada Ruhban Okulu Türkiye Hükümeti tarafından, 1971’den beri kapatılmıştır. Okul acilen açılmalıdır.

Ekümenik Patrikhane’nin Türkiye’de herhangi bir resmi işlemi kendi adıyla yapmasını engellemek ve Patrikhane’nin gayrimenkul alması ile diğer idari işlere sahip olmasını önlemek için tüzel kişilik verilmemektedir. Türk hükümeti; tüzel bir kimliği olmayan Ekümenik Patrikhane’nin yüzlerce yıldır sahip olduğu çok sayıda mülklere bu surette el koymuştur”

Bu tasarılarda imzaları bulunan senatörlerin çokluğu; dikkat edilmesi gereken bir husustur. Son üç dönemdeki ABD senatörlerin büyük çoğunluğu, bahsi geçen Rum Patrikhanesi yanlısı kararlarda imzalan ile yer almaktadır. ABD senatörlerinin ülkemizi ne kadar sevdikleri imzalarının ve desteklerinin çokluğundan da anlaşılıyor!

Bojidar Çipof

Milliyet Blog

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.