Adalar İlçesi Strateji Belgesi

Adalar İlçesi Strateji Belgesi
Yayınlama: 09.12.2020
Düzenleme: 13.12.2022 15:19
A+
A-

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Adalar ziyaretinde Anadolu Kulübü’nde yaptığı toplantı konusu olan “Adalar İlçesi Strateji Belgesi” çalışmasının detaylarını paylaşacağız.

Adalar İlçesi Strateji Belgesi

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan taslak çalışma, Adalar’ın Planlama Gündemi, Anahtar Konular, Katılımcı Planlama Yöntemi, Adalar Ekosistemini Yaşatmak, Planlama Temaları, Stratejiler ve Eylemler konu başlıkları adı altında 5 ana konudan oluşuyor.

Strateji Belgesi üretilmesi neden gerekli görüldü?

2019 Eylül ayında, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hazırlanmasına yönelik katılımcı planlama sürecine başlandı. Bu planla Adalar’ın doğal, kültürel, özgün ve hassas karakteri, gündemde olan sorun alanları, ihtiyaçları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katılımcılık ilkesi çerçevesinde dünyadaki planlama gündemi ve koruma yaklaşımları dikkate alınarak Adalar’a özgü bir planlama ve yerel yönetim yaklaşımı geliştirilmesi amaçlandı. Bu doğrultuda, Adalar ekosistemini korumaya ve yaşatmaya yönelik gerekliliklerin, sosyal yaşamın ihtiyaçlarıyla bütünleştirilmesine yönelik ilkesel, işlevsel, katılımcı ve kapsamlı bir Strateji Belgesi üretilmesi gerekli görüldü.

Strateji Belgesi taslağı 5 ana bölümden oluşmakta

  • İlk bölümde Adalar’ın planlama gündemini oluşturan yasal arka plan ile yeni planlama gündeminden bahsedilmekte.
  • İkinci bölümde Adalar’ın geleceğine yönelik küresel ve yerel ölçekte belirleyici olan gelişmeler ve planlama yaklaşımlarına değinilmekte.
  • Üçüncü bölümde, bu plan belgesinin oluşturulmasında kullanılan katılımcı yöntemin detaylarından bahsedildi.
  • Dördüncü bölümde belirtilmiş olan kapsam dahilinde Adalar’ın ekosistemini yaşatmak üzere geliştirilen bakış açısı, planlama yaklaşımı ve ana ilkeler ortaya konuldu.
  • Beşinci bölümde ise çalışmalar sonucu oluşan temalar kapsamında oluşturulan taslak Stratejik Hedefler ve Eylem alanları gerekçeleri ile birlikte ortaya konuldu.

Taslak metin geri bildirimler, görüşler ve eleştirileri almak üzere açık
bir şekilde paylaşıldı. Taslak tamamlandığında Adalar’ın geleceğine ilişkin ana planlama ve yönetim ilkelerini, stratejik kararları, eylem alanlarını (plan, program, proje), bütçe olanakları, takvim ve sorumlu paydaşları ile birlikte tanımlayan bir belge olacak.

Strateji Belgesi taslağı 5 ana bölümden oluşmakta. Bu bölümlerin ayrıntılarını bir sonraki haberimizde ayrı ayrı paylaşacağız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.