Adalar’da akülü ve motorlu araçlar olmamalı

Adalar’da akülü ve motorlu araçlar olmamalı
Yayınlama: 25.09.2020
Düzenleme: 13.12.2022 15:20
A+
A-

Tema Buluşmaları ile Adalar Katılımcı Planlama Temaları kapsamında oluşturulması planlanan çalışma gruplarının başlangıç toplantıları gerçekleştirildi. 

Adada akülü ve motorlu araçlar olmamalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan davetlilerin de katılımıyla 9 tema için 9 ayrı buluşma gerçekleştirilmiş olup ilk tema buluşmaları Burgazada’da ekoloji ve kültürel miras temalarıyla başlamış, Heybeliada’da afet ve krizler, kentsel çevre ve sosyal yaşam temaları ile devam etmiş ve son olarak Büyükada’da ulaşım ve altyapı, ekonomik yapı, turizm ve yönetim ve planlama temalarına ilişkin toplantılarla son bulmuştur.

Ada sakinleri ile birlikte hazırlanması planlanan Strateji Belgesinin kapsamından bahsedilmiş, çalışma yöntemi ve temalara ilişkin ana gündem maddelerini tartışmaya açılmıştır.

Toplantı öncesi katılımcıların dağılımını anlayabilmek için mini anket yapıldı:

 • Yaz-kış adada ikamet eden kişi sayısı: 15 kişi
 • Sadece yazın ikamet eden: 8 kişi
 • Kamu kurumlarından gelenler: 6 kişi
 • Sivil toplumdan gelenler: 16 kişi
 • STÖ veya kamuda yer almayanlar: 3 kişi
 • Akademisyen: 4 kişi
 • Esnaf: 1 kişi
 • Burgazadalı: 16 kişi
 • Heybeliadalı: 4 kişi
 • Büyükadalı: 3 kişi
 • Anakara: 1 kişi

Tema toplantıları şöyle;

Ekoloji, kültürel miras, Afet ve krizler, kentsel çevre, Sosyal Yaşam, Ulaşım ve Alt yapı, Ekonomik yapı, Turizm, Yönetim ve planlama…

Bu toplantıların içeriğini ayrı ayrı okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz

Kültürel miras

Kültürel mirasa ilişkin planlama ekibi tarafından yapılan sunumun ardından soru cevap kısmına geçilmiştir.

 • Öne çıkan sorunlar ve talepler kısmına öneri eklemeler yapılmıştır.
  • Deprem/tsunami gibi afet riski taşıyan kültürel miras
  • Soyut kültürel miras / ortak bilinç ve kent hafızasının yaşatılması
  • Mevcut ve değişen etnik yapının ilişkisi
  • Kentsel mekan (merdivenler, sokaklar,ağaçlar..vb.) bazında da envanter çalışması yapılması gerektiği
  • Ekoloji ekibiyle birlikte kentsel peyzaj da dikkate alınarak bir kentsel tasarım rehberinin hazırlanması
 • Belediyelerin adalardaki müdahalelerinin kontrol edilmesine yönelik öneriler
 • Geçiş dönemi yapılaşma koşullarının kanuni olarak yapılaşmanın önünü açtığı belirtildi ve yeni yapılaşmalar için bir komisyon, seçici kurul ya da jürinin mümkün olup olmayacağı soruldu.
 • Fethi Okyar koyunda yer alan endüstriyel miras olarak kiremit fırınından bahsedildi ve dekovil hattının bile hala durduğu bu yapıların da korunması gerektiği belirtildi.
 • Ayrıca Martha koyundaki deniz çayırlarından bahsedildi ve yine korunması gerektiği belirtildi.
 • Orman yolunda korunması gereken taş duvarların yanına yapılan otoban korkuluklarının mevcut dokuya hiç uygun olmadığından şikayet edildi.
 • Kıyılardaki sınırlayıcıların kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.
 • Ulaşım konusunda çalıştay sonuçları dikkate alınmadan uygulamaların yapıldığı belirtildi.
 • Strateji belgesi ile ortak söylem yaratmanın öneminden bahsedildi.
 • Slow-city mantalitesinin kültürel mirası korumak için kullanılması önerildi, ancak bunu yaparken kitle turizmi ve ucuz turizme düşmeden yapılması gerektiği vurgulandı. Slow-city nin yaratacağı turizm baskısına uygun stratejiler ve vizyon belirlenmesi gerektiği söylendi.
 • Koruma-kullanma dengesinin bu vizyon ile kurgulanması gerektiği belirtildi.
 • Heybeliada özelinde Rum-Ortodoks Manastır Kültürü, Ruhban Okulu Kültürü, Bahriyeli kültürü/geleneğine, eski deniz müzesi, bahriyeli sanatçılar/aydınlara vurgu yapılarak bu kültürlerin oluşturduğu mimari mirasın korunması gerektiği ve bu temalarda planlı turistik rotaların çizilebileceği belirtildi.
 • Adada akülü ve motorlu araçların olmaması gerektiği belirtildi.
 • Kültürel mirası insan bağlamından koparmadan, insanlar ve onların yaşam biçimleri dikkate alınarak korunması gerektiği vurgulandı.
 • Sayfiye döneminin kapandığı günümüzde fonksiyonu ve insan kullanımının nasıl olacağına karar verilmesi gerektiği belirtildi.
 • Yassıada, Sivriada’daki manastır, Tavşan adası, Burgazada mezarlığındaki eski sarnıç, Heybeliada eski ahırların altından çıkan taşlar gibi gözden uzak olan unutulan kültürel miraslar da var onları unutmamamız konusunda uyarılar iletildi.
 • Plan onaylanana kadar olan biten şeylerin nasıl engellenebileceğine ilişkin sorular yöneltildi. Sivil inisiyatiflerin karar mercilerinde etkin olmadığı belirtildi.
 • Sürdürülebilirliğin sağlanması gerektiği, yerin ruhunun korunması gerektiği, kendine özgü kimliğin ve tarihsel sürecin korunması gerektiği vurgulandı.
 • İklim krizinin de düşünülmesi gerektiği belirtildi.
 • Sosyolog ve diğer uzmanlıklarla işbirliği yapılması gerektiği belirtildi.
 • Adaların özelinde özgün ve dinamik bir tespit çalışmasının yapılabileceği belirtildi.
 • Manastır çevresindeki tarım alanlarına dikkat çekildi.
 • Özellikle erken dönem modern mimari yapılar için tescil önerilmesini çok önemli olduğu vurgulandı.
 • Taşıma kapasitesi de göz önüne alınarak yönlendirme amaçlı kültür rotalarının belirlenebileceği belirtildi.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.