Adalar’da “iklim krizi”

Adalar’da “iklim krizi”
Yayınlama: 11.12.2020
Düzenleme: 13.12.2022 15:19
A+
A-

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu Adalar İlçesi Strateji Planı’nda “iklim krizi”bölümünde…

Adalar'da “iklim krizi”

Hızlı nüfus artışı ve şehirleşme, fosil yakıtların kullanımı, ormanların yok edilmesi, tarım ve sanayi gibi beşeri faaliyetler, karbondioksit ve metan gibi sera etkisi yaratan gazların atmosferdeki konsantrasyonunu artırmaktadır. Bu durum sonucunda, dünyaya ulaşan güneş ışınlarının giderek daha fazlası geri yansıtılmadan dünya tarafından soğurulmakta; atmosferin sera etkisini kuvvetlendirmekte; bu da yüzey sıcaklıklarında artışa neden olmaktadır. Atmosferde hapsolan enerji; yeryüzünün ısınması, kara ve
deniz buzullarının erimesi, kar örtüsünün küçülmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, yağış rejimlerinin değişmesi, kuraklık ve fırtınalar gibi aşırı hava olaylarının şiddet ve sıklıklarının artması, doğal çevrenin bozulması, yaşam kalitesindeki düşüş ve ekonomik kayıplar gibi sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle, iklim değişikliğini azaltmak veya durdurmak ve bundan kaynaklanabilecek geri dönüşümsüz çevresel zararları önlemek için acil önlem alınması gerektiğini vurgulamak üzere “iklim krizi” kavramı kullanılmaktadır

Adalar İlçesinde orman ve deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği, biyolojik envanter çeşitliliğinin korunması ve imar ve turizm baskısının önüne geçilmesi ekolojik döngünün devamlılığı ile sağlanacaktır. Adalar’da iklim krizinin yıkıcı etkilerini azaltmak amacıyla alınabilecek önlemler şöyle sıralanabilir:

• Orman alanlarının korunması,
• Adalar ekolojisine uygun yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturulması,
• Enerji verimli ekolojik binaların tasarlanması,
• Yağmur suyu hasat sistemlerinin kurulması,
• Ada içinde geri dönüşüm uygulamalarının hayata geçirilmesi,
• Altyapı sistemlerinin kapasitesinin artırılması ve yenilenmesi,
• Orman alanları ve denizin kullanımında doğaya saygılı şekilde gerçekleştirilecek düzenlemelerin yapılması,
• Yaya odaklı ulaşımın desteklenmesi ve yeşil ulaşım modlarının kullanılması,
• Adalıların alabilecekleri önlemleri artıracak yayınlar ve etkinliklerin yapılması,
• Kentsel, yapı ve uygulama ölçeğinde biyofilik/ekolojik tasarım ilkelerinin
geliştirilmesi,
• Ekolojik koruma ve iklim krizi ile mücadele konularında yerel inisiyatiflerin desteklenmesi ve işbirliği yapılması.

Denilmekte…

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.