ada dostları derneği

Artık Yeter! Adalar’ın dört tarafındaki denizi Adalılara para ile satmayı bırakın! Plajlara giriş Anayasa’nın emri gereğince ücretsiz olmalıdır. Eğer plajlar ücretsiz olmayacaksa, ücret kamu kurumları tarafından tahsil edilmeli, bu gelir. Adalar halkına hizmet için harcanmalıdır. Plajları işletenler verdikleri hizmetlerin bedeli dışında bir giriş ücret almamalı; yiyecek içecek hizmeti, şemsiye ve...
Çağrı Adalar’ın sorunlarını bilerek aday olanlar çözüme ilişkin proje ve programlarını ortaya koymalı, seçildiklerinde söz konusu programa ilişkin çalışma takvimini yıl yıl ADALAR halkıyla paylaşmalıdır. Belediye yönetimi ve meclis; şeffaf, hesap vermekten kaçınmayan, demokratik, katılımcı, eşitlikçi, kamu hizmeti standartlarını, prensiplerini ve etik ilkeleri benimsemiş kişilerden oluşmalıdır. Hakkında herhangi bir şaibe...
Doğayı, tarihi ve kültürel mirası korumak ve tanıtmak, çevre kirliliğine karşı mücadele etmek, sanat ve kültür alanında çalışmak, turizmi desteklemek ve ortak değerleri yaşatarak çoğaltmak derneğimizin ana misyonudur. Adalar’ın SİT Alanı statüsünün korunması süresiz bir hedeftir. Adalar kıyı dantelasının korunması, deniz temizliği, halkın denizden faydalanması ve Adalardaki orman alanlarının Milli...