büyükada balıkçı barınağı

İstanbul İli, Adalar İlçesi Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulunun 15.12.1973 gün ve 7621 sayılı kararı ile  SİT alanı ilan edilen ,05.11.2021 gün ve 31650 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 04.11.2021 gün ve 4578 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  ilan edilen “Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi “...
Büyükada Maden Mahallesi Kumsal Sokak No: 29’da bulunan ve tapuda 1 Pafta 38 ada 9 Parsel’de kayıtlı Büyükada Balıkçı Barınağı’nın içindeki bazı yapıların bugün Adalar Belediyesi ve İBB Zabıta ekipleri tarafından aykırı olduğu gerekçesiyle yıkımı gerçekleştirildi.  5778 m2 denizden dolma maliye hazinesine ait olan mahalde bulunan Büyükada Balıkçı Barınağı’nın içindeki...