ORDA BİR KÖY VAR UZAKTA

Yayınlama: 27.06.2022
Düzenleme: 13.12.2022 15:12
A+
A-

İstanbul İli, Adalar İlçesi Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulunun 15.12.1973 gün ve 7621 sayılı kararı ile  SİT alanı ilan edilen ,05.11.2021 gün ve 31650 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 04.11.2021 gün ve 4578 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  ilan edilen “Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi “ sınırları içerisinde ve kendi içerisinde Kentsel, Doğal ve Arkeolojik çeşitli derecelerden SİT alanlarına sahip olan bir ilçe.

ORDA BİR KÖY VAR UZAKTA

Büyükada balıkçı barınağı girişinde bulunan ticari işletme eski yıllarda balıkçı barınağının önünde, balıkçıların ve etraftaki adalıların dinlenmek için masa iskemle attıkları bir yer iken son yıllarda ufaktan ufaktan büyütülerek kaçak ve ruhsatsız bir şekilde kafe, restoran, plaj konumuna geldi. Söz konusu alan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında denizden dolma bir alan olup ayrıca balıkçı barınağı olarak tahsis edilmiş olan bir yer. Bu yerde usulsüz olarak Yapı Kayıt Belgesi alınarak olmayan bir yer beyan edilmiş ve devasa bir şekilde kaçak inşaat yapılmış. Mal sahibi olan Maliye Hazinesince düzenlenen herhangi bir kira kontratı veya tahsis olmadan kanunlara aykırı olarak Yapı Kayıt Belgesi alan kişi bu yeri bir akrabasına kiralamış bulunmakta.

Bir an içi Adaların herhangi bir SİT alanında kalmadığını, 3194 sayılı imar kanunu hükümlerine göre değerlendirilmesi gerektiğini hayal bile etsek yapılan bu iş ve işlemler hayallere sığamamaktadır.

Halen işletmeye devam edilen kaçak ve ruhsatsız yere usulsüz kaçak ve ruhsatsız bir şekilde kafe, restoran, plaj işleten kişiler her ne hikmetse Adalar Belediye Başkan Yardımcısı ile aynı köydendir. 2863 sayılı kanunun 14.maddesi gereğince bu alanda herhangi bir kiralama yapılmasının uygun olmadığına dair çeşitli tarihlerde alınan kurul kararları olmasına rağmen gözleri para ve rant hırsından başka bir şey görmeyen bu şahsa ve bu şahsı koruyan kamu görevlilerine (seçilmişler de dahil olmak üzere) aşağıdaki soruları sormak zaruriyeti doğmuştur.

 1. Adalar ile ilgili olarak 1957 sonrası yapılan ve durdurulan, iptal edilen, halen çalışması yapılan  1/5000 ve 1/1000 ve çeşitli ölçekli planlarında, eski tarihli dolgu planlarında, halihazır durumda bu yer hangi fonksiyonda gözükmektedir?
 • Anayasa 73.Madde ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundaki kamu görevlisi suçlarından hangilerini işlediğinizi bilmekte misiniz?
 • Mülkiyeti Maliye Hazinesine, kullanım hakkı Balıkçı Barınağı ve Kooperatife tahsisli yerde , Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar 08 Haziran 2018 gün ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre Yapı Kayıt Belgesi 31.12.2017 ve öncesi tarihlerde yapılan yerlerde düzenlenebilir denilmekte ve 8. Maddede “Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenemeyecek Yapılar” başlığı altında  d bendinde “Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde” Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyeceği belirtilmesine rağmen 7143 sayılı torba kanun 16.madde ile 3194 sayılı imar kanununa eklenen geçici 16.madde ile yürürlüğe giren İmar Barışı  uygulamasının kanun metni ve yönetmeliklerinde ve ayrıca bu ve benzeri yerlerle ilgili yargı kararlarında imar barışının geçersiz olduğu durum ve yerler ile gerçeğe aykırı iş ve işlemleri yapanlar hakkındaki cezai uygulamalardan bilginiz var mı?
 • Aynı yönetmeliğin Madde 8 (2) “Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir, bu belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınır, Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak yatırılmış olan bedel iade edilmez ve belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat sahibi hakkında 10 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca suç duyurusunda bulunulur.”  amir hükmündeki belirtilen işlemleri yaptınız mı?
 • Söz konusu yerde hava fotoğraflarından bakıldığında neyin ne zaman olduğu anlaşılan, Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan ve Kooperatife tahsisli bir yerde 3. Bir kişinin gerçeğe aykırı beyan ile Yapı Kayıt Belgesi alması ve bu yere 4. Bir kişiye haksız bir şekilde kiraya vermesi ile oluşan haksız kazanç ile ilgili Maliye Bakanlığı birimlerini haberdar ettiniz mi?

Bu ve benzeri birçok sorunun sorulabileceği gibi bu organizasyonun sadece Adalar Belediyesi gibi yerel bir kamu kurumunun boyunu aşar durumda olduğunu göz önüne aldığımızda,bu kanunsuz işler ile ilgili olarak kamu ile ilgili diğre kurumlarda kimlerin işin içinde olduğu yapılacak olan adli işlemler ile ortaya sağlıklı bir şekilde çıkartılabilecek durumdadır.

Şükrü ABANOZ

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 3 Yorum
 1. Malum Köy dedi ki:

  2010 yılına kadar 35.000 civarında olan Türkiye’deki köy sayısı 2014 yerel seçimlerinde 18335 e düşmüştür. Türkiye’deki en önemli köy karacan köyüdür.Bu güzide köyümüzden özellikle Adalar siyasetinin zeki, çevik ama diğer özelliği eksik bireyleri yetişmektedir. Tugva surlarına bayrak diken Fatih’in Ulubatlı Hasan’ı ilçe başkanı, belediyenin mağlup boksör tam yetkili başkan yardımcısı, kaçak mobilet taşırken yakalanan ve motoru mühürlenen Spor Kulübü Başkanı var iken bunlara bir de sahte beyanla Yapı Kayıt Belgesi alma uzmanı nalbur eklendi.Ama ne nalbur bu nalburun bir diğer yerinde CHP çakma İl Başkanı, Son Bizans Tekfuru Ve 14 tane istemezükci Belediye Başkanı ile bay kemal’e gider yapılan diğer kaçak yerde bu zat-ı muhteremindir.

 2. onuncu köy dedi ki:

  İslam hukukunda kısaca rüşvet, “kamu görevlisinin yetkisini ya da nüfuzunu kötüye kullanarak sağladığı çıkar” şeklinde tanımlanabilir. Bunların yaptığı deveyi hamudu ile götürmenin bile daha ötesine geçmiş burumdadır.”Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar; zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. NİSA 10″ kamunun ortak alanında olan bir yeri bir kişiye,belli bir zümreye vermek anadolu tabiri ile “tüyü bitmemiş yetim” dine de “kul hakkı” dır. Binalara kaçak kat atanlar,izinsiz bina yapanlar bir yana siz tüm toplumun malı olan devlet malını belli kişilere peşkeş çekiyorsunuz.Bu işe karışanların, menfaat sağlayanların,yetkisi olduğu halde görüp te dilsiz şeytan gibi susanların çoluk çoçuk ateşi bol olsun.

 3. Balık Baştan Kokar dedi ki:

  CHP nin Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun ile ilgili olarak CHP Milletvekili olan kendi eşinin bizzat ifadesi ile elli küsür kişi ile beraber olarak bulunduğu makama geldiğini düşünürsek , adadaki belediye ve çevresinde olanlara fazla şaşırmamak lazım . 2019 dan beri belediyede işe alınanların nerelerde hangi grup partilerinde neler yaptıklarını,bunlarla ilgili ses kayıtları ve fotoğrafları millet el altından birbirine göstererek bir takım hesaplar içinde olduklarını unutmamak lazım. Belediyede yaklaşık 9 yıldır eş başkanlık yapan Şebnem’in bu gücü nereden aldığına bakmak lazım.gerisi boş iş.Yoksa 50 mi olmuş 51 mi 52 mi 31 mi 69 mu ne farkeder.Yakın zamanda adadaki bu işler birilerinin elinde fena patlayacak.