dini

İsrail, varoluşundan beri kural tanımaz tavrıyla uluslararası hukuku defalarca çiğnemesine rağmen nasıl oluyor da hala gelişmiş ülkelerin neredeyse hepsinin desteğini arkasına alabiliyor?
Avustralya'da Federal Parlamento, Türkiye aleyhtarı "dini azınlıklar" önergesini bu hafta görüşecek.
  Asdvatzadzin (Meryem Ana Yortusu) Verapoğum (Göğe Alınış) Ve Khağoğorhnenk (Üzüm Kutsama) Bayramı   Asdvatzadzin=Verapoğum Üzüm Kutsanma Bayramı Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nde coşkuyla kutlandı.   301 tarihinde Hristiyanlığı, ilk resmi devlet dini olarak kabul eden Ermeniler, Hristiyanlık öncesi paganizm döneminden gelen ve halk tarafından çok benimsenen ve asırlardan beri kutlanan bayram ve yortuları...