hıdıruvaçin

Göreve gelir gelmez yaptığımız öncelikli şey Adaların ön görünümünü bozan ve yıllardır adaların çürük dişi haline gelmiş 23-24 yıldan beri duran lido binası ve yanındaki tehlike arz eden binaların yıkılmasıyla başladık ve anıtlar kurulundaki projesine uygun olarak yeniden yaptırdık,şa anda vapurdan geçerken baktığınızda ada sillüyetine uygun ve adaya yakışır bir...