kamu hastaneler

  CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Av. Mahmut TANAL’ın, İş ve Meslek Danışmanları hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanlığı’na sunmuş olduğu soru önergesi ile aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır; 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 Sayılı Bazı...