kanunu

Cumhuriyet’in ilanından önce, Cumhuriyet’e giden yolu hazırlayan pek çok önemli adım atıldığı gibi, Cumhuriyet’in ilanından sonra da ardı ardına devrimler gerçekleştirildi. Tevhid-i Tedrisat’tan kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesine, laiklikten şapka ve kıyafet devrimine birçok değişiklikle Cumhuriyet’in kimliği belirginleşti.