kent

Antalya, Türk turizminin başkenti. 1960’lı yıllarda hazırlanan beş yıllık kalkınma planlarıyla ortaya çıkan bir Cumhuriyet eseri.
Ankara ilk çağlardan itibaren, farklı medeniyetlerin hüküm sürdüğü bir coğrafya ve sürekli yerleşime sahne olan bir kent…
Edirne’nin en eski halkı, Traklar soyundan Odrisler’in yörede, Meriç ve Tunca ırmaklarının birleştiği bugünkü Edirne›nin bulunduğu yerde bir kent kurdukları bilinmektedir.