raşit kara

KINALIADA’DA AKASYALAR AÇARKEN   “Yâr yolunu kolladım/ Beyaz mendil salladım/ Ona çiçek yolladım/ Akasyalar açarken” Rahmetli Yesari Asım Ersoy, ne güzel ifade etmiştir bu güzel eserinde, tüm insanlara. Beyaz mendil sallıyoruz evrene, Kınalıada’nın tüm Anadolu ve adalarımız gibi çok kültürlü yapısı, coğrafik dağılımında. Tam da ışıklarla yürüsün cennette, merhum Şair Yazar Raşit...