Rum İlk okulu

Türkiye’de 24 azınlık okulu ayakta kalmaya çalışıyor. En çarpıcı örneklerden biri . Bir zamanlar onlarca öğrencinin bahçesinde koşuşturup oynadığı okulda bugün sadece üç öğrenci var. Türkiye’deki azınlık okullarının temsilcileri Hürriyet’e konuştu. TÜRKİYE’de sayıları 1920’lerde 138 olan azınlık okullarından geriye kalan 24’ü ‘hayatta kalma’ mücadelesi veriyor. Yeni eğitim yılında, giderek azalan...