sahil yolu

Birinci vazifen, Adalarınızın sahillerini, sahillerinize inen kadastro yollarınızı, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Adalar’daki mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Sahilleriniz ve ona ulaşmanıza vesile olacak kadastrol yollarınız senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, ada sahillerini ve...
Heybeliada Sahil Yolu ve Kilise Meydanı Adalar 1/1000!lik Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları’nda mevcut kullanımda oldukça karmaşık olan sahil yolu ve kilise meydanının daha düzenli ve rahat bir kullanıma kavuşturulması amaçlanmış… Kilise meydanı ve sahil yolu çevresinin düzenlenmesinde, tasarım kriteri olarak mevcutta bulunan ve korunan ağaçların kullanımına yönelik çözümler esas...