tarihi eser

Burgazadası eski mezarlık yanındaki 79 ada 12 parsel sayılı yerdeki kaçak yapılaşma devam etmiş aldığımız son bilgilere göre yer satılmıştır.   Burgazadası eski mezarlık yanındaki 79 ada 12 parsel sayılı yerdeki kayalık arsa vasıflı hisseli gayrimenkul üzerinde geçen birkaç sene içinde kaçak olarak yapılan derme çatma bin,  deniz kenarındaki iskele...
Ada Gazetesi olarak Adalarımızdaki tarihi eser /eski eser sayılan binalara olan hassasiyetimizi okurlarımız yakından takip etmektedir. Tarihi eserlere değer vermek için tarihi iyi bilmek, baktığın şeyin ne olduğunu tarih ışığında görmek, gördüğün şeyin sanat tarihi yönünden incelemesini yapmak lazımdır. Bu eserler bir bütündür, yapıldığı yıllardaki, yapan milletlerin medeni seviyesini ortaya koyar....
Bu ne telaş yangından mal mı kaçırıyorsunuz? Aldığımız duyumlara göre 31 Temmuz 2015 günü saat 14.00 de toplanacak olan İstanbul V. KVKK gündeminde Adalar İlçesi için gizli, kısa süreli ve bazı yerler için geçiş dönemi yapılaşma koşulları görüşüleceğini öğrendik. 2011 yılı sonunda 1/5000 lik KANİP çalışmaları yapılmış ve yakın zamanda...