Covıd-19 salgın yönetimi ve çalışma rehber plaj ve yüzme alanlarında alınması gereken önlemler

Covıd-19 salgın yönetimi ve çalışma rehber plaj ve yüzme alanlarında alınması gereken önlemler
Yayınlama: 05.08.2021
Düzenleme: 13.12.2022 15:16
A+
A-


COVID-19’ta bulaşma, temel olarak damlacık ve temas yoluyla olmaktadır, su yoluyla bulaşmamaktadır.


Plaj ve yüzme alanları,damlacık yolu ile bulaşan COVID-19 açısından riski düşük olan açık hava mekanları
olmasına karşın, yaz sezonunda kullanıcı yoğunluğuna, kullanılan alanın büyüklüğüne, coğrafik
özelliklerine, gölgelik, şemsiye sayısı vb. sağlanan olanaklara göre sosyal mesafenin korunamaması
nedeniyle COVID-19 bulaşması açısından risklidir.


Bu nedenle COVID-19 açısından güvende olmak için plaj ve yüzme alanlarında kalabalıktan uzak
durulmalı, sosyal mesafenin korunmasına azami dikkat edilmeli ve aşağıda belirtilen önlemlere mutlaka
uyulmalıdır


Plajlar ve Yüzme Alanlarında Çalışan Personele Yönelik Önlemler
» Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi
sağlanmalıdır.
» Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan COVID-19 hastası veya temaslısı olan
personel çalıştırılmamalıdır.
» Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı
olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.
» Plaj ve deniz yüzme alanlarında hizmet verirken en az 1 metre olan sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır.
» Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe
değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.
» Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20
saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği
kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
» Eldivenin doğru kullanılmaması COVID-19 bulaşma riskini artırabileceğinden çalışanlar kart, para veya
fiş alırken teması önlemek için eldiven kullanmamalıdır. Ellerin yıkanması veya el antiseptiği kullanılması
yeterli olacaktır.
» Çalışan personel dinlenme odalarında da en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı
sürdürmelidir. Ortak yeme-içme ünitelerinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak masa ve
sandalyeler düzenlenerek bu alanların kapasitesi belirlenmeli ve belirlenen kapasite kadar personelin
aynı anda kullanımı sağlanmalıdır

Plaj ve Yüzme Alanlarında Çalışan Cankurtaranlara Yönelik Önlemler
» Cankurtaranların bulundurması gereken kişisel koruyucu ekipman; mutlaka FFP2/N95 maske, eldiven,
yüz koruyucu.
» Resüsitasyon (canlandırma) işlemi için gerekenler; suni solunum maskesi, balon ventilasyon.
» Cankurtaranlar canlandırma ve ilk yardım gibi COVID-19 açısından yüksek riskli girişimler yapabilmesi
nedeniyle standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun çalışmalıdır.
» Cankurtaranlar canlandırma ve ilk yardım işlemleri 1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol
oluşturan işlemler olması nedeniyle bu işlem sırasında mutlaka FFP2/N95 maske kullanmalı, ayrıca
eldiven ve yüz koruyucu kullanması da gereklidir.
» Canlandırma işlemi sırasında suni solunum maskesi ve balon ventilasyon kullanılmalı, ağızdan ağıza
solunum tercih edilmemelidir.

Plaj ve Yüzme Alanlarını Kullanan Kişilere Yönelik Önlemler
» Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 hastası ve temaslısı olan kişiler
plaj ve yüzme alanlarını kullanmamalıdır.
» COVID-19 açısından riskli olan 65 yaş üzeri, yüksek tansiyon, kalp, şeker vb. hastalığı olan kişiler plaj ve
yüzme alanlarını kullanmaları esnasında dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.
» Plaj ve yüzme alanında kişiler arasında en az 1,5 metre olan sosyal mesafeyi sağlamaları konusunda
uyarılmalıdır.
» Kişilerle yüz yüze olma, konuşma gibi etkinliklerde sosyal mesafenin korunmasının yanı sıra maske
takılmalıdır. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalıdır.
» Plajlarda el hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalıdır. Antiseptik
içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. Su ve sabunun olmadığı durumlarda
alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalıdır.
» Kişilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir. Yanında getirmeyenler için
havluların poşetli veya bir görevli personel tarafından misafire verilmesi sağlanmalıdır. Havlu vb. tekstil
ürünleri en az 60 derecede yıkanmalıdır.
» Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler kişiye özgü olmalı, paylaşılmamalıdır.
» COVID-19 temas riskini artıracağından plaj ve yüzme alanlarında uzun süre kalınmamalıdır

Plaj ve Yüzme Alanlarında Genel Önlemler
» Plaj ve yüzme alanlarında COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren levhalar görünür yerlere
yerleştirilmelidir.
» Sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır. Aynı ailedekiler (anne veya babanın yanındaki çocuklar) veya
otellerde aynı odada konaklayan misafirler bir arada bulunabilirler.
» Plaj girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol
içeren kolonya bulundurulmalıdır. El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve
her zaman dolu olması sağlanmalıdır.
» Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. elle kullanım yerine sensörlü olanların kullanımı teşvik edilmelidir.
» “Plaj ve yüzme alanları çevresinde bulunan içecek dolapları ve oturma grupları sıklıkla temizlenmeli ve
dezenfekte edilmelidir. Bunların yanında kolay ulaşılabilecek şekilde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
» Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “COVID-19
Kapsamında Kafe ve Restoranlarda Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalıdır.
» Ödemeler tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları teşvik edilmelidir

Plajlar ve Yüzme Alanlarında Ortam Düzenlemesi
» Plaj ve yüzme alanında tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak bulundurulmalıdır.
» Plaj alanında kalabalık oluşmasını engellemek için, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenmiş
bir kapasite belirlenmeli ve girişte bu kapasitede kadar misafir kabulünü sağlayan personel
bulundurulmalıdır.
» Plaj alanlarında çalışanlar dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmelidir.
» Şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olmalıdır.
» Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmamalıdır. Yıkanabilir/ silinebilir minderler kullanılmalı ve
misafirin kullanımı sona erdikten sonra temizlenmelidir.
» Gölgelikler arası mesafe şezlonglar arası mesafeye uygun olacak şekilde düzenlenmelidir.
» Localarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme yapılmalıdır. Loca alanlarında 2
metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmelidir.
» Soyunma kabinlerinin kullanımında sosyal mesafeye dikkat edilmeli kabinler her kullanımdan sonra
dezenfekte edilmelidir.
» Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 oC’de yıkanmalıdır.
» Tek kişinin kullandığı su etkinlikleri (jetski, sörf vb.) yapılabilir. Su sporları aktiviteleri bireysel olarak
veya ailede çocuklar anne veya babaları ile birlikte yapabilir. Otellerde oda numarası üzerinden
rezervasyon ve takibi yapılması durumunda bu sporları aynı odada kalanlar birlikte yapabilir. Sonrasında
kullanılan her türlü malzeme ve ekipmanlar su ve deterjanla temizlenmeli sık dokunulan yüzeyler
dezenfekte edilmelidir.
» Deniz paraşütü vb. bireysel su sporları etkinliklerinde çalışanlar dahil tekne kapasitesinin yarısı sayıda
kişi alınmalıdır.
» Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetlerinde kullanılan tüp, denge yeleği, can yeleği ve
benzeri ekipmanların faaliyet süresince sadece bir kişi tarafından kullanılması ve kullanıldıktan sonra
dezenfekte edilmelidir.
» Kano, yelken, katamaran, sürat teknesi, banana, deniz bisikleti, ringo, jet ski ve paraşüt gibi araç ve
ekipmanlarla yapılan faaliyetlerde aynı aileden olan veya bir grup olarak gelen misafirler arasında sosyal
mesafe kuralları uygulanmaz.


Plajlar ve Yüzme Alanlarının Temizliği ve Dezenfeksiyonu
» Sosyal tesisler her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlenmelidir. Toz çıkaran süpürme veya
yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme işlemlerinden kaçınılmalıdır. Temizlik bezleri tek kullanımlık
olmalıdır.
» Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında
personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atmalı ve ellerini en az 20 saniye
boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.
» Sık dokunulan yüzeylerin (şezlonglar, duş bataryaları, kapı kolları, masasehpa yüzeylerigibi) temizliğine
dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5
litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir.
Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir
dezenfektandır. Tuvaletlerin dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas
No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
» Klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer
cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.
» Kişiler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından %70’lik alkol ile temizlenmelidir.
» Yüzme alanındaki sosyal tesislerde kullanılan dezenfektanların Sağlık Bakanlığı tarafından
ruhsatlandırılmış olması gereklidir.
» Dezenfektan ile deterjan vb. kimyasal maddeler karıştırılmamalı, iyi havalanan alanlarda hazırlanmalı,
güneş görmeyen ve serin alanlarda muhafaza edilmelidir.
» Tesislerde duş yerleri ve tuvaletlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilmelidir
» Duş ve tuvaletler sık aralıklarla mümkünse her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek şekilde planlama
yapılmalıdır.
» Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu bulundurulmalıdır.
» Duş, kabin, tuvalet vb. alanların kapı ve pencereleri açılarak sık sık havalandırılması sağlanmalıdır.
» Merkezi havalandırma sistemleri bulunan yerlerde havalandırması temiz hava sirkülasyonunu
sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma
önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.
» Serinletme amacıyla vantilatör (su buharlılar dahil) kullanılmamalıdır.

Bir Yorum Yazın

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.