DERDİNİ SÖYLE DERMAN OLAYIM

DERDİNİ SÖYLE DERMAN OLAYIM
Yayınlama: 31.03.2022
Düzenleme: 13.12.2022 15:13
A+
A-

Adalar Belediyesinin CHP’li Meclis Üyesi tarafından Burgazadası’nda yapılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tutanak tutularak durdurulan ancak inşaat yetkilileri tarafından yerinden sökülen tutanağın neden yırtıldığı/söküldüğü belli oldu.

DERDİNİ SÖYLE DERMAN OLAYIM

Burgazadası’nda eskilerin Flamingo Yolu dediği Hintli (İndos) mevki’inde, yeni adı ile Barbaros Hayrettin Caddesi No 21 adresindeki eski tapu kaydı 13 pafta 72 ada 7 parsel, 22A kadastro güncellenmesi sonrası   G22-A-12-A-3-C  pafta 176 ada 14 parsel olan 1983-1985 yılları arasında yapılan ve  bodrum+zemin + birinci kattan ibaret bina 2019 yılı içerisinde şu anki mal sahipleri olan 2 kardeşe satılmış idi.Satışın akabinde yeni mal sahipleri bu binada güçlendirme ve havuz yapılması ile deniz tarafına rıhtım alanı ile iskele yapılması ,iskeleden evin girişine kadar yol ve asansör yapılması için müteahhit arayışına girdiler .O tarihten bu yana söz konusu  inşaat işine talip olan 2-3 kişi resmi kurumlarda olumlu cevapları alamamış ve bu işi mal sahibinin istediği şekilde yasal yollardan projelendirilememesi üzerine mal sahibi farklı arayışlara girmiştir.Adalarda ve anakarada birçok kaçak iskele yapması ile meşhur olan Adalar Belediyesi meclis üyesi S.Haluk Derman bu işe özellikle talip olmuş ve abiyane tabirle “derdinize derman, yaranıza merhem olurum” diyerek inşaat işini almıştır.

Böyle bir inşaatın biran için yasal olarak yapıldığını düşünmek gerekirse inşaat işinin gerektirdiği prosedürler aşağı yukarı şu şekilde olmalıdır;

  1. Mevcut binanın yasal,iskanlı ve projesine uygun olması (Binada projesine aykırı alanlar bulunmaktadır)
  2. Tapuda Riskli Yapı Şerhi olması (Tapu sisteminde herhangi bir şerh olmamakla beraber söz konusu parsel daha yeni tarihte ipotek karşılığı kredi teminatı olarak gösterilmiştir.)
  3. İnşaattan çıkacak olan yıkıntı atığının asbest riskine karşı İstanbul Valiliği İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Çevre Yönetimi  Şube Müdürlüğünden gerekli izinlerin alınması, (böyle bir izin belgesi de bulunmamaktadır)
  4. 5.İnşaat faaliyetlerinin mahreç aldığı sokak cephesinden yapılması gerekmektedir. (Barbaros Hayrettin Caddesi cephesinden yapılması gereken moloz atımı ve malzeme alımı  deniz tarafında hiçbir geçici ya da kalıcı izin belgesi olmadan kaçak olarak imal edilen ve eskiden varolduğu iddia edilen  iskeleden sağlanmaktadır.)

Deniz kenarından parseldeki binaya kadar olan alanda iş makineleri ile kırım ve kazı yapılarak topografik yapıya izinsiz müdahale edilerek alan düzlemesi,yol yapımı vb.düzenlemeler yapılması için Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki alana ait ilgili idareden tahsis ya da kiralama veya ecrimisil tahakkuku olmamakla beraber  ,           İnşaatla ilgili olarak yapılan uygulamalar ve yapılacağı söylenen uygulamalara bakıldığında , binanın altından kuyu temel tekniği ile proje harici alan açıldığı,parsel içindeki değişik kotların önündeki Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki alana düzlemeye çalışıldığı,bu alana mahreç açıldığı,kaçak iskele yapıldığı ve bu işler yapılırken molozun denize doldurulduğu gözlenmektedir.

Adaların tümü, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 31.03.1984 gün ve 234 sayılı kararı uyarınca doğal, kentsel ve tarihsel nitelikleri ile korunmasını gerektiren “SİT ALANLARI BÜTÜNÜ” olarak ilan edilmiştir.Daha öncesinde de Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulunun 1972-1976-1979 yıllarında değişik kararları bulunmaktadır. 17 Ağustos 2011 gün ve 28028 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI  KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME” ile Tabiat Varlıkları Komisyonları kurulmasına karar verilmiş ve Koruma Kurullarından tabiat konuları ayrılmıştır. 18 Ekim 2011 gün ve 28088 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KOMİSYONLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK”  yayınlanarak akabinde komisyonlar kurularak göreve başlamıştır. Bu duruma göre asbestli molozdan denizaltı yaşamın zarar görüp görmediği,falez topografyanın ne kadar zarar gördüğünün belirlenmesi ,bitki örtüsünün durumu, bu işlemler ile ilgili cezai yaptırımların uygulanması vb.işler için konunun tek yetkilisi olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’na çok büyük görev düşmektedir.

Şükrü ABANOZ

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
  1. andrea dorya 2 dedi ki:

    Haluk Derman İYİ Parti kontenjanından CHP listesine girmiş ve meclis üyesi olmuştu. CHP ilçe yönetimi ne kadar sorumlu ise İYİ Parti ilçe yönetimi de o kadar sorumludur. Diyebilirsiniz ki adam kavun muydu ki koklayıp anlayalım. Koklamanıza gerek yoktu adamın işi iskelesi olmayanlara derman olmaktı. Şu anda da yaptığı bu. Koca kavunu pardon iskeleyi adama tek başına yedirmezler. Her akşam kurulan rakı sofrasına kavun yetiştirmek kolay mı? Kavun benden rakı senden hadi bakalım DERMAN olsun.

  2. tilki dedi ki:

    Tavuk çiftliğine müdür aranırken müracaat edenlerden tilkiyi işe almışlar ve ne kadar maaş istediğini sormuşlar,tilki gülmekten cevap verememiş.Bunlarınki de o hesap ,şimdi bu adam kendi yaptığı yerin inşaatına ceza keser mi? Geçen sene büyükada aslanağzı sokaktaki ceza gibi indirim mi yapar bilinmez .