Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir? Bunu yapacaklar dikkat!

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir? Bunu yapacaklar dikkat!
Yayınlama: 21.06.2023
A+
A-

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedir? Nasıl yapılır? Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapacak olanlar dikkatli okusun. Detaylar haberde…


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, bir arsa sahibi ile bir inşaat firması veya müteahhit arasında yapılan bir sözleşme türüdür. Arsa sahibinin kendi arsasında bir yapı inşa etmek için bir müteahhitle anlaşmasını sağlar.

Arsa sahibi, arsasını inşaat firmasına veya müteahhide verir ve karşılığında inşaatın tamamlanması sonucunda belli bir kat (arsa payı) hakkı elde eder. Yani arsa sahibi, inşa edilecek yapının bir kısmına (katına) sahip olur. Akit, taraflar arasındaki hak ve sorumlulukları belirler ve inşaatın düzenli ve uygun bir şekilde ilerlemesini yardımcı olur.

Kat Karşılığı İnşaat Nedir?
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi; tarafların birinin bir arsa sahibi, diğerinin inşaat firması veya müteahhit olduğu bir anlaşma olarak tanımlanır. Bu yöntemde, inşaat firması veya müteahhit, arsa sahibinin arsasında bir bina veya yapı inşa eder. İnşaat süreci boyunca maliyetler ve çalışmaları üstlenen taraf inşaat firması veya müteahhit olurken, arsa sahibi inşa edilecek binanın belirli bir katına sahip olur. Kat hakkı, arsa sahibine mülkiyet hakkı sağlamaz ancak ona mülkün belirli bir bölümünün kullanım hakkını verir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahipleri için bir gelir kaynağı ve inşaat firmaları için bir iş fırsatı olabilir. Bu sayede arsa sahibi, arsasını kullanmadan gelir elde edebilirken inşaat firması veya müteahhit de inşaatı tamamlayarak kar elde eder.

Arsanızın kat karşılığı inşaat bedelini doğru hesaplamak için Endeksa’nın hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Büyük veri analizi ve makine öğrenimi yaklaşımlarına dayanan araştırmalar yapan Endeksa ile arsanızın değerine uygun bir sözleşme yapabilirsiniz.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nasıl Yapılır, Şartları Nelerdir?
Akit; inşaatın detaylarını, süresini, maliyetini ve tarafların haklarını belirler. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yapılışı ve içerdiği önemli şartlar şunlardır:

Tarafların Tanımlanması: Sözleşme başlangıcında tarafların, yani arsa sahibi ile inşaat firması veya müteahhitin kimlik bilgileri ve yetki durumları açıkça belirtilmelidir.


Projenin Tanımı: Akitte inşa edilecek yapının ayrıntılı bir tanımı yapılır. Bu tanım; bina tipi, büyüklük, oda sayısı, kullanım amacı, teknik özellikler ve diğer önemli detayları içerir.


İnşaat Süresi: Sözleşme, inşaatın başlama ve bitiş tarihlerini belirler. İnşaatın ne kadar süreceği ve hangi aşamalardan geçeceği açıkça belirtilmelidir.


Maliyet ve Ödeme Şartları: Akitte inşaatın toplam maliyeti ve ödeme şartları yazar. Peşinat miktarı, aşama aşama ödemelerin miktarı ve vadesi gibi detaylar bu kısımda yer alır. Ödeme planı, taraflar arasında mutabakat sağlanarak belirlenir.


Kat Payı Belirlemesi: Sözleşmeyle arsa sahibinin inşaatın tamamlanmasının ardından elde edeceği kat (arsa payı) oranı belirlenir. Bu oran; genellikle arsa büyüklüğüne, inşaatın büyüklüğüne ve diğer faktörlere bağlı olarak hesaplanır.


İşin Teslimi: Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde, inşaatın tamamlanmasının ardından yapının teslimi ve taşınma süreci belirtilir. Bu akit; teslimat şartları, eksikliklerin düzeltilmesi, tadilat işleri ve işin tamamlandığına dair resmî belgelerin verilmesi gibi unsurları içerir.


Garanti ve Sorumluluklar: Akit, inşaat firmasının veya müteahhidin yapının kalitesini ve işçilik garantilerini belirtir. Ayrıca tarafların sorumlulukları, değişiklik talepleri, ek maliyetler de akitte yer alır. Taraflar arasında anlaşmazlık durumlarında devreye girecek çözüm mekanizmaları da akitte bulunması gereken hususlardan biridir.


Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Uygulamadaki Şekilleri
Uygulama şekilleri; arsa sahibi ile inşaat firması veya müteahhit arasındaki anlaşmaya ve projenin gereksinimlerine göre değişiklik gösterebilir. Akdin detayları, tarafların karşılıklı olarak mutabakat sağlaması ve yasal olarak geçerlilik önemlidir. Başlıca uygulama şekilleri aşağıda sıralanmıştır:

Tüm Arsanın Müteahhide Devredilmesi
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi uygulamalarında, tüm arsanın müteahhide devredilmesi durumu da söz konusu olabilir. Bu durumda, arsa sahibi arsasını müteahhide tamamen devreder ve müteahhit arsanın üzerinde kendi projesini gerçekleştirir.

Müteahhit, arsa üzerinde kendi projesini gerçekleştirir. Proje; inşa edilecek yapının tipini, büyüklüğünü, özelliklerini ve diğer detayları içerir. Arsa sahibi, karşılık olarak belirli bir arsa payı alır. İnşaat tamamlandığında kendisine verilen bu pay sayesinde arsa sahibi, sahip olduğu kat veya katta mülkiyet hakkını elde eder.

Belli Bir Arsa Payının Müteahhide Devredilmesi
Belli bir arsa payının müteahhide devredildiği arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi de yaygın olarak kullanılan bir uygulama şeklidir. Bu durumda, arsa sahibi belirli bir arsa payını müteahhide devreder ve müteahhit, bu arsa payı üzerinde inşaat yapma hakkına sahip olur.

Arsa sahibi ve müteahhit arasında anlaşılan belirli bir arsa payı miktarı vardır. Bu miktar, akitte açıkça belirtilir ve müteahhit, bu arsa payı üzerinde inşaatını gerçekleştirir. Arsa sahibi, devredilen arsa payına sahip olur ve bu paya göre mülkiyet hakkını elde eder. Müteahhit ise kendi inşaatını gerçekleştirir ve inşaat tamamlandığında kendi mülkiyetindeki diğer arsa paylarına sahip olur.

Arsa Payının İnşaattaki Aşamaya Göre Devredilmesi
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi uygulamalarında, arsa payının inşaatın belirli aşamalarına göre devredilmesi de mümkündür. Bu yöntemde, arsa sahibi ve müteahhit arasında belirli bir aşama tamamlandığında arsa payının müteahhide devredilmesi ve inşaatın devamı için yeni bir aşama başlatılması söz konusudur. Müteahhit, inşaatı aşama aşama tamamlayarak mülkiyet hakkını elde eder.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Aşamaları
Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin aşamaları; akdin hazırlanması, proje ve ruhsat aşaması, inşaat süreci, teslimat ve hak devri olarak özetlenebilir. Her aşama; akdin şartlarının yerine getirilmesi, yasal gerekliliklerin karşılanması ve taraflar arasındaki hak ve sorumlulukların korunması açısından önemlidir.

Projelendirme ve Ruhsat
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi sürecinde, projelendirme ve ruhsat aşamaları taraflar arasında mutabakat sağlanması gereken kritik noktalardır. Projelendirme sürecinde, inşa edilecek yapının tasarımı ve özellikleri netleştirilir. Ruhsat aşamasında ise projenin yasal düzenlemelere uygunluğu onaylanır ve inşaatın başlaması için gerekli izin alınır.

İnşaat ve Takip Süreci
Kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle birlikte belirlenen projeye göre inşaat çalışmaları başlatılır. Müteahhit; gerekli malzemeleri sağlar, işçiliği organize eder ve inşaat sahasının düzenlenmesini sağlar. Arsa sahibi veya akitte belirlenen bir temsilci, inşaat sürecini yakından takip eder. Bu takip süreci; inşaatın ilerleyişini, kalite standartlarına uyumu, maliyetlerin kontrolünü ve sözleşme şartlarının yerine getirilmesini içerir.

Teslim ve Hak Devri
İnşaat süreci tamamlandıktan sonra, inşa edilen yapı arsa sahibine teslim edilir. Teslimat aşamasında, taraflar arasında bir teslim tutanağı düzenlenir ve yapıda yapılan işler incelenir. Teslim tutanağı, inşaatın sözleşme şartlarına uygun olarak tamamlandığını ve teslim alındığını belirtir. Arsa sahibi, yapıyı kabul ettiğini beyan eder.

Teslim ve kabul süreci tamamlandıktan sonra, arsa sahibi ile müteahhit arasında tapu işlemleri gerçekleştirilir. Müteahhit, inşa ettiği yapının arsa sahibine devrine yönelik tapu işlemlerini tamamlar. Bu süreçte, gerekli belgelerin düzenlenmesi ve tapu kaydının güncellenmesi sağlanır. Hak devriyle birlikte, arsa sahibi yapı üzerinde mülkiyet hakkını tam anlamıyla elde eder.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tapuya Şerh Edilmesi
Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi, şartlarının tapu kaydına işlenmesi anlamına gelir. Bu şekilde arsa sahibi ile müteahhit arasında yapılan akdin tapu kaydında görünmesi ve ilgili tarafların haklarının korunması sağlanır. Tapuya şerh edilme işlemi sırasıyla akdin hazırlanması, Tapu Sicil Müdürlüğü başvurusu, şerh işlemi yapılması ve şerh belgesinin alınması olarak sıralanır.

Kaynak: Endeksa

Bir Yorum Yazın

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.