Yeşil ve çevre

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, yaşanan orman yangınları hakkında ...
TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla ...
Newcastle Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdürmekte olan atmosfer bilimci Dr. Abdullah Kahraman, aynı üniversitede çalışmakta olan diğer ...