Olası İstanbul Depremi en fazla 7.5 büyüklüğünde bekleniyor!

Olası İstanbul Depremi en fazla 7.5 büyüklüğünde bekleniyor!
Yayınlama: 06.11.2020
Düzenleme: 13.12.2022 15:20
A+
A-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) güncellenen 2019 yılı deprem senaryolarını paylaşmaya devam ediyoruz.

Olası İstanbul Depremi en fazla 7.5 büyüklüğünde bekleniyor!

Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi içindeki Kuzey kolunun batı kısmı 1912 Şarköy-Mürefte depreminde, doğu kısmı ise 1999 Kocaeli depreminde kırılmıştır. Bu nedenle İstanbul’u etkileyecek Marmara Denizi depreminin bu kolun henüz kırılmamış orta segmentlerinin bir veya birkaç tanesi üzerinde meydana geleceği öngörülmektedir.

BÜ-İBB (2009) deprem kayıp tahminleri çalışmasındaki deterministik yer hareketi modellemesinde kullanılan senaryo depremi, Ana Marmara Fayı’nın yakın geçmişte kırılmamış olan segmentlerinde meydana gelebilecek 7.5 büyüklüğünde bir depremdir. Bu senaryo esasen İstanbul’a yakın ve yakın geçmişte üzerinde deprem meydana gelmemiş tüm fay segmentlerini bir kerede kıracak olan en kötü durum senaryosu olarak da değerlendirilebilir.

Marmara Bölgesi Diri Fay Verisi (Emre ve diğ., 2018 verisi ile çizilmiştir.)

Olası İstanbul Depremi en fazla 7.5 büyüklüğünde bekleniyor!

Ana Marmara Fayı’nın Yakın Geçmişte Kırılmamış Olan Segmentlerinde Meydana Gelebilecek 7.5 Büyüklüğündeki Senaryo Depremi

Olası İstanbul Depremi en fazla 7.5 büyüklüğünde bekleniyor!

Adalar İlçesi Zemin Bağımlı Medyan En Büyük Yer İvmesi (PGA) Dağılımı

Deprem kayıp tahminlerinde, farklı bina ve altyapı unsurları için kullanılan hasar tahmin yöntemleri farklı yer hareketi parametrelerine bağlı olabilmektedir. İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019) kapsamında bina ve altyapı unsurları için
kullanılan hasar tahmin yöntemlerinde yer hareketi parametresi olarak En Büyük Yer İvmesi (PGA), En Büyük Yer Hızı (PGV) ve 0.2 ve 1.0 sn’deki Spektral İvme’ler kullanılmaktadır.

Olası İstanbul Depremi en fazla 7.5 büyüklüğünde bekleniyor!
Olası İstanbul Depremi en fazla 7.5 büyüklüğünde bekleniyor!

PGA terimi, İngilizce “Peak Ground Acceleration” teriminin kısaltması olup Türkçe olarak “En Büyük Yer İvmesi” değeridir. PGA değeri deprem potansiyeli hakkında bilgi veren bir değerdir. Ancak, tam anlamıyla güvenilir bir parametre değildir. Çünkü çok küçük bir pik nokta şeklinde görülebilen büyük bir PGA değeri yapı davranışı üzerinde ciddi belirleyici bir faktör olmayabilir.Resme göre Sedef Adası’nın Büyükada’daki ahırlara bakan tarafı 0.200-0.280 arası olurken Adaların diğer taraflarının tamamı 0.280-0.450 olarak tespit edilmiş. PGA/PGV parametresinin temsil ettiği başlıca deprem özellikleri; depremin büyüklüğü ve fay tipidir. Aynı parametrenin zemin koşulları ile ilgili olarak temsil ettiği parametreler ise zemin tipi ve faya olan uzaklıktır.

Adalar İlçesi Zemin Bağımlı Medyan En Büyük Yer Hızı (PGV) Dağılımı

Olası İstanbul Depremi en fazla 7.5 büyüklüğünde bekleniyor!
Olası İstanbul Depremi en fazla 7.5 büyüklüğünde bekleniyor!

PGV; En yüksek hız değeri, (Peak Ground Velocity). PGV değeri incelendiğinde PGV değerinin deprem şiddetini/yıkıcılığını temsil etme yeteneğinin PGA’ya göre daha yüksek olduğu görülmüştür. PGA/PGV parametresinin temsil ettiği başlıca deprem özellikleri; depremin büyüklüğü ve fay tipidir. Aynı parametrenin zemin koşulları ile ilgili olarak temsil ettiği parametreler ise zemin tipi ve faya olan uzaklıktır.

Adalar İlçesi Zemin Bağımlı T=1.0 s İçin Spektral İvme Dağılımı

Olası İstanbul Depremi en fazla 7.5 büyüklüğünde bekleniyor!

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.