Sedefadası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararını verdi!

Sedefadası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararını verdi!
Yayınlama: 12.01.2017
Düzenleme: 13.12.2022 15:38
A+
A-

1984 yılında mülk sahibi merhum Şehsuvar Menemencioğlu tarafından zamanın İstanbul Belediyesi’ne hibe edilen, arsanın yeşil alan olarak korunması şart koşulan daha sonra Adalar Belediyesi oluşturulduğunda Adalar Belediyesine devredilen Sedefadası’ndaki 14 Ada 1 Parselin “İFRAZ” istemi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararını verdi.

Sedefadası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararını verdi!

Sedefadası’ndaki 14 Ada 1 Parsel mülkü için  İFRAZ istemine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı onaylandıktan sonra değerlendirilebileceği kararını verdi.

Sedefadası’nın tam tepesinde yer alan aynı zamanda göçmen kuşların uğrak yeri olan ve leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan Adalar Belediyesi’ne şartlı bağış koşuluyla bağışlanan Sedefadası’ndaki 14 Ada 1 Parsel mülkü, İstanbul 1 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nda İFRAZ yöntemiyle ayrılması için 03/08/2016 tarih ve 01TVK 157 nolu toplantı ile gündeme alınmış ve mülkiyeti Adalar Belediyesi’ne ait olan 14 Ada 1 Parsel 29.820 m2 yer için Adalar İcra Hukuk Mahkemesi 14.03.2016 günü İstanbul 1 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’na başvurarak İFRAZ işlemi yapılmasını talep etmişti.

İstanbul İli, Adalar İlçesi, Sedef Adası’nda bulunan, müfrez arsa vasıflı, 29.820,00 m2 yüzölçümüne sahip, mülkiyeti Adalar Belediyesi adına kayıtlı olan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 10.11.1979 gün ve 11572 sayılı kararı ile (Marmara Takım Adaları’nın tamamı) “Doğal ve Tarihi Alan” ilan edilen, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 31.03.1984 tarih ve 234 sayılı kararı ile (Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedefadası) “Sit Alanları Bütünü” olarak ilan edilen, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.12.2009 tarih ve 2201 sayılı kararı ile de “II. Derece Doğal Sit Alanı” olarak derecesi belirlenen, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.03.2011 tarih ve 3125 sayılı kararı ile düzeltmelerle uygun bulunan 21.09.2011 onanlı 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında “Park ve Dinlenme Alanları” ile “Günübirlik Kullanım (Turizm) Alanları” lejantlarında kalmakta olan, Adalar İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2013/2 Esas sayılı 24.05.2013 tarih ve 2013/36 sayılı kararı ile; “…Sedefadası, 14 ada, 1 parselin 491,50 m2 lik alanında su deposu olmakla, bu kısım açısından fiilen kamu hizmetine tahsisli olması ve fiilen kamu hizmetinde kullanılması nedeniyle Adalar İcra Müdürlüğü’nün 2012/135 Esas sayılı dosyasından konulan haczin 491,50 m2 lik kısımdan kaldırılmasına, geri kalan 28,328,50 m2 lik kısım üzerinde devamına…” karar verilen, İstanbul I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 14.04.2016 tarih ve 01-713 sayılı kararı ile yerinde inceleme yapılmasına karar verilen ve 03.08.2016 tarihinde yerinde incelemesi yapılan, 14 ada, 1 sayılı parselde söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda 21.08.2014 tarihli bilirkişi raporuna istinaden ifraz yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş bildirilmesi talebine ilişkin Adalar İcra Hukuk Mahkemesi’nin 01.03.2016 tarihli yazısı, 02.08.2016 tarihli inceleme raporu ve ekleri ile işlem dosyası incelenmesi ve  yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Adalar İlçesi, Sedef Adası, 14 ada, 1 sayılı parselin teknik altyapı bulunan bölümünün ifraz edilmesi konusuna ilişkin olarak, söz konusu alana ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı bulunmadığı, Adalar 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın plan notları Genel Hükümler A.2. maddesinde; “1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na göre hazırlanacak 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı onanmadan uygulama yapılamaz.” hükmü yer aldığından ve teknik-sosyal altyapı donatı alanlarının büyüklüğü ve yerinin ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapılması neticesinde belirlenebileceğinden, konunun 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı onaylandıktan sonra değerlendirilebileceği kararını verdi.

“İFRAZ” ne demek?

Sözlükteki anlamı ‘ayırmak’ anlamına gelen, emlak terimi olarak ifraz ise tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıt altına alınmış bir gayrimenkulün, söz konusu mülkün önceden düzenlenmiş haritalara göre tek bir parçadan birçok parçaya bölünerek tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemi olan “İFRAZ”, aynı zamanda imar planı tam olan bölgelerde, önceden yetkili mercilerce planlanan şartlara uymak koşuluyla bir arsanın birden fazla bölüme dönüştürülmesi işlemidir. İlgili belediyede yapılabileceği gibi ilgili başka bir kuruluşa da yaptırılabilir.

Bir Yorum Yazın

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

Ada Gazetesi Adalar ile ilgili bildirim almak ister misiniz? Hayır Evet