Sit Alanı olan Adalar’da Yapı Kayıt Belgesi kabul edilmiyor

Sit Alanı olan Adalar’da  Yapı Kayıt Belgesi kabul edilmiyor
Yayınlama: 28.10.2020
Düzenleme: 13.12.2022 15:20
A+
A-

Adalar’da ve diğer kentsel sit alanında bulunan tescilsiz yapılar için 3194 sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesi uygulanamıyor.

Sit Alanı olan Adalar'da Yapı Kayıt Belgesi kabul edilmiyor

18 Mayıs 2018 tarih ve 30245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Kanun’un 16. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nda değişiklik yapılarak imar barışı olarak bilinen Yapı Kayıt Belgesi Adalar’da SİT alanı olduğu için uygulanamıyor.

Yapı Kayıt Belgesi ile ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 31/12/2017 tarihinden önce yapılan yapıların kayıt altına alınması ve kullanımına izin verilmesi Adalar’da geçerliliği bulunmuyor. Başvurular Adalar SİT alanı olduğu için reddediliyor.

Adalar’da kabul edilmiyor

Görev sahası Adalar bölgesini de kapsayan İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Yapı Kayıt Belgesine dayanılarak yapılan cins değişikliği başvurularını,
 
1-) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin E.198469 sayılı görüş yazısında, Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılar ile alakalı işlemlerde, taşınmazların niteliği açısından ilgili mevzuatta özel hüküm varsa bu hükümlerin de uygulanması gerektiği, bu nedenle kurul onayı olmadan herhangi bir işlem yapılamayacağı,
 
2-) 7221 sayılı Kanunun 14. Maddesine eklenen geçici 21. Maddesinde, “… Bu madde hükümleri 21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki yapılarda uygulanmaz.” 

Şeklinde düzenleme bulunması sebebiyle reddetmekte ve taşınmazların onaylı projesine uygun hale getirilmesi için ilgililere süre vermekte…

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.