Yassıada ve Sivriada planlama süreçleri

Yassıada ve Sivriada planlama süreçleri
Yayınlama: 10.12.2020
Düzenleme: 13.12.2022 15:19
A+
A-

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu Adalar İlçesi Strateji Planı’nda Yassıada ve Sivriada planlama süreçleri bölümünde

Yassıada ve Sivriada planlama süreçleri

Yassıada ve Sivriada tarih boyunca yerleşmeye ve yoğun yapılaşmaya konu olmamış, inziva ve sürgün amaçlı olarak kullanılmış, bu nedenle bu adalar ve çevresindeki ekosistem zenginliği artmış, deniz ve hava canlıları için yuvalama ve yavrulama alanı haline gelmiştir.

Yassıada birinci derece doğal, tarihi ve üçüncü derece sit alanı olarak; Sivriada üçüncü derece Arkeolojik Sit Alanı ve ikinci Derece Doğal Sit Alanı olarak belirlenmiştir. Kasım 2011’de onaylanan 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında sit alanı olan her iki ada için de herhangi bir yapılaşma önerilmemiştir.

2010 yılında Yassıada’nın “Demokrasi” Adası yapılacağı ilan edilmiş, bu amaçla Yassıada 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na “müze” olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı bir protokol ile Yassıada ve Sivriada’yı kongre ve turizm merkezine dönüştürülmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştiraklerinden Gümrük ve Turizm İşletmeleri’ne devretmiştir . 10.10.2012 tarihli İstanbul I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu (KTVKBK) Kararı ile Yassıada 1.Derece Doğal Sit Alanından çıkarılarak Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanına alınmıştır. 16.11.2012 tarihli İstanbul V Numaralı KTVKBK kararı ile tarihi sit kararının da kaldırılmasına karar verilmiştir.

Üçüncü derece arkeolojik sit alanı kararı ve tescilli yapı statüleri korunmuştur. Nisan 2013’te Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirilen 6456 Sayılı torba yasa ile “Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yap-işlet devret modeli ile Yassıada ve Sivriada’da kültürel ve turizm amaçlı yatırım ve hizmetler için planlama, imar ve inşaat uygulamalarına izin verilmiş ve yasal kısıtlamalara tabi olmadığı yönünde karar üretilmiştir. 2013 Haziran ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan plan tadilatları ile Yassıada ve Sivriada’nın fonksiyonları önce “Turizm+Kültürel Tesis Alanı” olarak değiştirilmiş, %65 emsal verilmiştir, aynı yıl Yassıada’nın adı «Demokrasi ve Özgürlük Adası» olarak ilan edilmiştir. Bu plana Adalar Belediyesi itiraz etmiş, Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları dava açmıştır. Adalar Belediyesi’nin açtığı dava sonucu, İstanbul 3 Numaralı Bölge İdare Mahkemesi, Sivriada’da planlanan kongre ve turizm merkezi hakkında iptal kararı vermiş ancak daha sonra iptal kararının iptali yönünde karar gelmiş olup plan yürürlüktedir. 2015 yılında inşaat ruhsatları verilerek inşaat çalışmaları başlayan Yassıada’da turizm ve kültürel tesis alanı adı altında otel, bungalov, kafe, restoran, heliport alanı, park, açık hava
müzesi, meydan, kütüphane, dini tesis, idari bina, müze, konferans salonu, sergi salonu, seyir terası, tekne yanaşma yeri gibi pek çok fonksiyon bulunmaktadır.

İnşaat süresince pek çok davaya konu olan adada inşaat büyük ölçüde tamamlanmış, Adalar’da yaşayan birçok insan Adalar’ın bütünlüğünün bozulduğu gerekçesiyle Yassıada’daki inşaatlara karşı çıkmıştır. Doğal ve tarihi sit statüsünde iken inşaat yasağı kaldırılmış, öneml bitki ve hayvan türleri, zengin maki ekosistemi, Marmara’daki ender balık üreme alanları,
mercan resifleri yok olmuş veya zarar görmüştür.

Denilmekte…

Bir Yorum Yazın

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.