Adaların ekolojik yapısı

Adaların ekolojik yapısı
Yayınlama: 01.10.2020
Düzenleme: 13.12.2022 15:20
A+
A-

Bir ekosistem, değişik organizmaların her birinin diğer organizmalar ve yaşadıkları fizik ortam ile oluşturdukları ilişkileri içeren bir sistemdir.

Adaların ekolojik yapısı

Bölgede İstanbul Boğazı, Adalar, Çanakkale Boğazı, Uludağ, Sapanca Gölü, İznik Gölü, Manyas Kuş Gölü gibi ekolojik ve biyolojik çeşitlilik açısından zengin alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar zincirinde İstanbul Boğazı ve Adalar ayrıcalıklı bir doğal yapıya ve ekolojiye sahip olmalarından dolayı önemli bir yer tutmaktadır.

ADALARIN JEOMORFOLOJİK YAPISI

KURTKÖY FORMASYONU: Genel olarak mor renkli çakıl taşı, kumtaşı ve çamur taşından veya bunların ardışımlarından yapılmıştır. Formasyon mor renkli, çoğunlukla kaotik içyapılı, tabakalaşması belirsiz, ünite kalınlıkları 15 – 20 m.yi bulabilen parça kil taşlarından oluşmuştur

AYDOS FORMASYONU: Bu formasyon, Kurtköy Formasyonu’nun ince taneli taşıma ovası ya da alüvyal düzlük çökelleri üzerinde ince-orta tabakalı, boz renkli, küçük ölçekli çapraz tabakalı şeyi ya da silttaşı ara tabakalı kuvars aranitlerle başlar.

YAMAÇ MOLOZU: Adaların tamamında sahildeki diskordanlardan itibaren topografyanın yüksekliğinin başladığı yerlerde görülür. Kısmen köşeli çakıllı, kumlu, killi ve siltli, kesme köşeli, erozyon malzemeden oluşmaktadır.

ALÜVYON: Adalar’ın denize yakın yerlerindeki düzlükler ile topoğrafik eğimin azaldığı yerlerde bulunur.

PLAJ ÇÖKELLERİ: Adalarda eğimin azaldığı sahil kesimlerde, başçık, kil, şilt, kum, çakıl ve midye kabuklarından oluşmakta olup az tutturulmuş özelliktedir.

DOLGU: Adalar’da 2 tip dolgu vardır; birincisi, kara kesimlerde inşaat ve çöp artıklarından oluşmuştur ve kalınlığı değişken olup 3-5 m.yi aşmaktadır. İkincisi ise; Adaların sahil kesimlerinde tesis yapmak için oluşturulmuş, suni dolgu alanlarıdır ve kumlu, killi, bol çakıl ve bloklu malzemeden oluşmuştur.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.