Ekolojik

Bir ekosistem, değişik organizmaların her birinin diğer organizmalar ve yaşadıkları fizik ortam ile oluşturdukları ilişkileri içeren bir sistemdir. Bölgede İstanbul Boğazı, Adalar, Çanakkale Boğazı, Uludağ, Sapanca Gölü, İznik Gölü, Manyas Kuş Gölü gibi ekolojik ve biyolojik çeşitlilik açısından zengin alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar zincirinde İstanbul Boğazı ve Adalar ayrıcalıklı bir...
Tema Buluşmaları ile Adalar Katılımcı Planlama Temaları kapsamında oluşturulması planlanan çalışma gruplarının başlangıç toplantıları gerçekleştirildi.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan davetlilerin de katılımıyla 9 tema için 9 ayrı buluşma gerçekleştirilmiş olup ilk tema buluşmaları Burgazada’da ekoloji ve kültürel miras temalarıyla başlamış, Heybeliada’da afet...