Adaların yeni planlama gündemi

Adaların yeni planlama gündemi
Yayınlama: 11.12.2020
Düzenleme: 13.12.2022 15:19
A+
A-

Adalar İlçesinde planlama ve denetim yetkilerin merkezi hükümet birimleri, İBB ve Adalar Belediyesinin birimleri arasında dağılmış olması, koordinasyon ve işbirliği ihtiyacını gerektirmiş, yetki karmaşası, denetim ve yönetim sorunlarına sebep olmuştur.

Adaların yeni planlama gündemi

Adaların tamamının tüm bileşenleri ile birlikte bütüncül olarak değerlendirilmesi ve yasalarla belirlenmiş koruma önceliklerine sahip çıkılması gerekmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından yürütülen Adalar İlçesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çerçevesinde plan çalışmaları Eylül 2019’da başlamıştır. Yeni planlama çalışmalarının Adalar halkının ihtiyaçları ve beklentileri dikkate alınarak, koruma ilkeleri ve öncelikleri çerçevesinde, bilimsel analizler, kurum ve uzman görüşleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi, mevcut olumsuzlukların birlikte tespit edilmesi ve ortaklaşa çözümler üretilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, tabiat varlıklarının ve kültürel mirasın korunması, iklim krizi ve afet risklerine karşı önlem ve hazırlıkların yapılması, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bir çevre oluşturulması ve turizm gelişmesinin yarattığı sosyal ve çevresel tahribatın engellenerek kontrol altına alınması amacıyla katılımcı planlama çalışmalarına başlanmıştır.

Nazım Plan çalışmasına yönelik kurum görüşleri istenmiş, geçmiş plan süreçleri incelenmiş ve katılımcı planlama sürecinin organizasyonuna yönelik hazırlıklar yapılmıştır. Bu kapsamda, koordinasyon ve işbirliğini başlatmak amacıyla İBB içi birimler ve Adalar Belediyesi ile görüşmeler yapılmış ve katılımcı planlama süreçlerinin planın başlangıcından sonuna kadar her aşamada koruma ilkeleri ve halkın talep ve beklentileri doğrultusunda şekilleneceği, plan kararlarının ortaklaşa oluşturulacağı dile getirilmiştir.

Katılımcı planlama süreci çerçevesi oluşturulmuş, bu doğrultuda belirlenen aşamalar doğrultusunda Adalar halkıyla toplantılar yapılarak, katılımcı sürecin başladığına ve sürecin adalar halkıyla birlikte yürütüleceğine ilişkin bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu sürecin yürütülmesine ilişkin Adalar halkından gönüllülük kapsamında destek olmaları istenmiş ve Adalar’ın planlama gündemine, sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik fikirleri ve önerileri alınmış ve gönüllü listeleri ile kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin yer aldığı paydaş listeleri oluşturulmuştur. Yerel halktan ve gönüllülerden gelen yazılı ve sözlü görüşler ile birlikte kurumlardan gelen görüşler ve tüm bu etkinlikler değerlendirilerek Adalar için Ana ve Acil Gündem Konuları tespit edilmiştir. Tespit edilen ana ve acil gündem maddelerinin niteliğinin her bir adaya göre farklılaştığı görülmüştür.

Ana ve Acil Gündem konuları doğrultusunda, Adalar’ın geleceğinin yalnızca Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile düzenlenemeyeceği, İBB birimleri ve Adalar’ın yerel paydaşlarının ortaklaşa yürüteceği bir ortak koruma ve yönetim yaklaşımının oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından planlama yaklaşımı ve ana ilkeler belirlenmiş olup, tüm tarafların katılımıyla bu ilkelerin değerlendirilmesi ve ilkeler kapsamında bir Strateji Belgesi oluşturulması hedeflenmiştir. Katılımcı planlama sürecinin kapsamı da Strateji Belgesini içerecek şekilde genişletilmiş ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmalarının da bu belgede belirtilen strateji ve eylemler doğrultusunda hazırlanması öngörülmüştür.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.