koruma imar plan

Adalar İlçesinde planlama ve denetim yetkilerin merkezi hükümet birimleri, İBB ve Adalar Belediyesinin birimleri arasında dağılmış olması, koordinasyon ve işbirliği ihtiyacını gerektirmiş, yetki karmaşası, denetim ve yönetim sorunlarına sebep olmuştur. Adaların tamamının tüm bileşenleri ile birlikte bütüncül olarak değerlendirilmesi ve yasalarla belirlenmiş koruma önceliklerine sahip çıkılması gerekmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi...
İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu Adalar İlçesi Strateji Planı’nda planlama yetkileri bölümünde… Adalar’da planlama yetkileri de koruma statülerine göre değişiklik göstermektedir. Yassıada ve Sivriada’nın planlama yetkileri de yukarıda bahsedildiği üzere özel düzenlemelerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilmiştir. Diğer adalarda da sit alanları, kıyı ve...
İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nün yapmış olduğu Adalar ilçesinin Koruma İmar Planları geçmişini paylaşıyoruz. Adaların tamamı 31.03.1984 tarihinde Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu tarafından sit alanı ilan edildi. Bu doğrultuda, 16.05.1984 tarih ve 291 sayılı karar ile de Koruma İmar Planı yapılıncaya kadar geçerli...
12
Ada Gazetesi Adalar ile ilgili bildirim almak ister misiniz? Hayır Evet