Adalar’da planlama yetkileri

Adalar’da planlama yetkileri
Yayınlama: 10.12.2020
Düzenleme: 13.12.2022 15:19
A+
A-

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu Adalar İlçesi Strateji Planı’nda planlama yetkileri bölümünde…

Adalar'da planlama yetkileri

Adalar’da planlama yetkileri de koruma statülerine göre değişiklik göstermektedir. Yassıada ve Sivriada’nın planlama yetkileri de yukarıda bahsedildiği üzere özel düzenlemelerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilmiştir. Diğer adalarda da sit alanları, kıyı ve dolgu alanlarının bulunması plan onaylama yetkilerinin de bölünmesine sebep olmuştur.

Doğal sit alanlarında;
• Plan onama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir.
• Koruma amaçlı imar planı teklifleri ilgili idarece hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine sunulmaktadır.

• İl Müdürlüğünün Teknik İnceleme Raporu ve komisyon kararı ile birlikte Bakanlığa iletilmektedir.
• Plan onaylama yetkisi Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğündedir.

Kentsel sit ve arkeolojik sit alanlarında;
• Koruma amaçlı imar planı teklifleri Belediye meclislerinin uygun görüşüyle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine iletilmektedir.
• Plan ilgili koruma bölge kurulunun uygunluk kararı ile ilgili belediye meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmektedir.

Doğal sit alanlarının tarihi, arkeolojik, kentsel sitler ve diğer koruma alanlarıyla çakıştığı alanlarda;
• Plan onama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir.
• Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki protokol gereği Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşü alındıktan sonra koruma amaçlı imar planı teklifleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine sunulmaktadır.
• İl Müdürlüğünün Teknik İnceleme Raporu ve komisyon kararı ile birlikte Bakanlığa iletilmektedir.
• Plan onaylama yetkisi Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğündedir.

Kıyı alanlarında plan onaylama yetkisi Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünde olsa da Adalar’da kıyıların bir kısmı doğal sit alanı bir kısmı da kentsel sit alanı içinde kalmaktadır. Bu nedenle, doğal sit alanlarında kalan kıyı alanlarında Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü onay yetkisine sahipken, Kentsel Sit Alanı içinde kalan kıyı alanlarında ise plan onaylama yetkisi Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünde olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı alındıktan sonra onaylanacaktır.

Özetle Adalar’da, kıyılarla birlikte doğal sit alanları ve çakışan sit alanları Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından, kentsel sit alanları Koruma Bölge Kurulunun uygun kararından sonra İBB Meclisi tarafından, kentsel sit alanındaki kıyı alanları ise Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanacaktır.

1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarının eş zamanlı olarak hazırlanması esastır. 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planının yürürlüğe girmesiyle geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ayrıca karar almaya gerek kalmadan ortadan kalkmaktadır.

Denilmekte…

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.